Mezinárodní a teritoriální studia

Studium nabízí Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 42 120 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 390 Kč
Lokalita studia Žižkova 6, 370 01, České Budějovice
Kontakt Růžena Ferebauerová
tel: +421 386 116 833
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Cílem bakalářského studijního programu je připravit absolventy k výkonu povolání, v jehož rámci budou řešit standardní i nestandardní úkoly v oblasti státní správy a samosprávy na nižší až středně vysoké řídící úrovni. Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činnosti pouze jednoho oboru. Příprava vychází z kombinace poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi. Jedná se o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulovaný bakalářský studijní program, kde kromě základní oblasti politologie a práva jsou silně zastoupeny oblasti informatiky a jazykové přípravy. Struktura jednotlivých předmětů je vyvážena tak, aby se v jednotlivých semestrech předměty vzájemně doplňovaly. Struktura studijního programu je nejen pro studenty i jejich budoucí zaměstnavatele vysoce atraktivní vzhledem k našemu členství v EU, ale i aktuální z hlediska současných a hlavně budoucích mechanismů veřejného dění a potřeb trhu práce nejen v jihočeském kraji, ale obecně v České republice. Koncepce studijního oboru „Regionální studia“ vychází z předpokladu, že absolventi budou připraveni pro výkon volených funkcí, výkon funkcí odborných pracovníků a referentů zejména v oblasti veřejné správy, především pak samosprávy. Studium je zaměřeno na oblast všeobecnou a oblast odbornou v povinných a povinně volitelných předmětech. Oblast speciálních profesních znalostí je obsažena v předmětech povinně volitelných a volitelných. Skladba předmětů studia je koncipována tak, aby osvojené všeobecné a základní odborné znalosti byly rozvíjeny v aplikované formě ve speciální profesní dovednosti. Skladba předmětů prvního ročníku (především jazyků, informačních technologií) je koncipována tak, aby se vyrovnaly případné rozdíly ve znalostech studentů z různých typů středních škol.

Studium je ukončeno Státní závěrečná zkouška

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Adresa sídla školy Žižkova 6, 370 01, České Budějovice
Kontakt na společnost tel: 386 116 811
e-mail: studijni@vsers.cz
web: www.vsers.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Politologie

1. International Relations (International Economic Studies)
University of New York in Prague
denní, bakalářské
Praha 2
0 Kč
2. Humanities
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
denní, bakalářské
Praha
0 Kč
3. Politologie: Africká studia a Latinskoamerická studia
Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, doktorandské
Hradec Králové
19 900 Kč
4. Politologie
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a…
denní, bakalářské
Kolín
19 900 Kč
5. Politologie
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a…
externí, bakalářské
Kolín
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.048s
design: widegrafik.