Bezpečnostně právní činnost

Studium nabízí Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 42 120 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 390 Kč
Lokalita studia Dlouhá 163, Příbram
Kontakt Růžena Ferebauerová
tel: +421 386 116 833
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Základním cílem jednooborového studijního programu je poskytnout zájemcům vzdělání neuniverzitního typu, specializované na předměty všeobecného zaměření, právní předměty a bezpečnostní předměty orientované na procesy fungování a rozvoje veřejné správy. Po úspěšném zvládnutí studia absolvent disponuje souhrnem teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti veřejné správy, zejména jejich regionálních forem, z oblasti integračních procesů a jejich evropských specifik. Bude mít podrobné znalosti zásad a mechanismů fungování Evropského společenství a Evropské unie, včetně aproximačních procesů české politiky a ekonomiky souvisejíc s naším členstvím. Souhrn takto nabytých znalostí a dovedností vytvoří dobré předpoklady pro uplatnění absolventů oboru ve veřejné správě, politických stranách, společenských a zájmových organizacích, podnikatelských subjektech, ve sféře poradenství, ale především ve všech sférách krajské, magistrátní, městské či obecní samosprávy a státní správy. Výchovné výstupy oboru se cílově zaměřují na formování manažérských vlastností: důsledností (schopnosti řešit detaily bez ztráty celkového cíle), cílevědomosti (schopnosti soustředit se na výsledky), tvořivosti (schopnosti myslet systematicky), schopnosti koordinovat práci v týmech (schopnosti spolupracovat s ostatními, projednávat a řešit konflikty), sebejistoty a znalostmi sebe samého, schopnosti reálného vnímání vlastních předností a nedostatků, pozitivního vztahu získávání a praktickému uplatňování teoretických poznatků). Studijní program umožňuje, aby jeho absolvent podle své úvahy, studijních výsledků, osobní situace a životních plánů, buď po ukončení studia zhodnotil své vzdělání v praxi, nebo dále pokračoval v magisterském studiu. Může tak učinit na jiné obdobně zaměřené vysoké škole v České republice i zahraničí.

Studium je ukončeno Státní závěrečná zkouška

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Adresa sídla školy Žižkova 6, 370 01, České Budějovice
Kontakt na společnost tel: 386 116 811
e-mail: studijni@vsers.cz
web: www.vsers.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Bezpečnostní služby

23 900 Kč
1. Management rozvoje měst a regionů
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut –…
dálkové, inženýrské
Praha
18 900 Kč
2. Bezpečnostní management v regionech
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut –…
dálkové, bakalářské
Praha
18 900 Kč
3. Management rozvoje měst a regionů
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut –…
denní, bakalářské
Praha
42 120 Kč
4. Bezpečnostně právní činnost
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
denní, bakalářské
Příbram
5. Bezpečnostně právní studia - Bezpečnostně právní činnost ve veřejné…
Vysoká škola Karla Engliše a. s.
dálkové, bakalářské
Brno
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.035s
design: widegrafik.