Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management

Studium nabízí Fakulta ekonomická ZČU v Plzni

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Hradební 22, Cheb, Husova 11 , 30614, Plzeň
Kontakt Alena Fortova
tel: +420 377 633 011 (Plzeň)
mobil: +420 377 633 510 (Cheb)
Fax: +420 377 633 002 (Plzeň)
e-mail: fortova@fek.zcu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent bakalářského studia po ukončení studia disponuje sumou znalostí, které umožňují úspěšně vykonávat ekonomické a manažerské funkce v podnicích a institucích působících v oblasti výroby a služeb, jakož i neziskových organizací. Má znalosti, které jej profilují tak, že je schopen se teoreticky i prakticky orientovat v základních otázkách tržní ekonomiky, zejména na úrovni mikroekonomické a aktivně se podílet na řízení podnikatelských, případně hospodářských či správních subjektů. Orientuje se v nabídce služeb a produktů sféry bankovnictví, pojišťovnictví a finančních institucí a je schopen je v zájmu podniku aktivně využívat.
Součástí jeho znalostí jsou poznatky ekonomické teorie, statistiky, základů práva, operačního výzkumu, podnikové a regionální ekonomiky včetně účetnictví, financí a marketingu, jakož i dovednosti nezbytné k aktivnímu využívání výpočetní techniky a jazykových znalostí, nejméně ze dvou světových hospodářských jazyků.

Organizace studia

Ekonomický rozvoj moderní vyspělé společnosti jako celku i jednotlivých regionů nezbytně vyvolává současnou potřebu odborně připravovaných a vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků. Nově vznikající i transformované podnikatelské subjekty zejména ve sféře malých a středních podniků s nejrůznějším obsahem výrobních programů a strukturou výrobních profilů hledají mladé odborně zdatné i manažersky připravené spolupracovníky. Vytváření trhu peněz, valut, deviz a cenných papírů, privatizace finanční a úvěrové soustavy vůbec vyžaduje odborně zdatné racionální finanční pracovníky.

Na základě těchto požadavků byla vytvořena orientace závěru bakalářského studia na Fakultě ekonomické ZČU na tyto studijní zaměření:

  1. Ekonomika malých a středních podniků (ekonomika MSP, řízení životního cyklu malých a středních podniků výrobního a nevýrobního charakteru, územní podmínky MSP)
  2. Finance (veřejné finance, podnikové finance, mezinárodní finance)

Obě studijní zaměření mají společnou (výchozí) část studia v rozsahu tří semestrů, tím je zabezpečena určitá univerzálnost ekonomické, společenskovědní i jazykové průpravy. Užší profilaci i časový harmonogram studia si volí student sám řazením povinných a výběrem volitelných předmětů podle vlastního odborného zájmu.

Www stránka www.fek.zcu.cz
Studium je ukončeno titul Bc., státní zkouška a obhajoba bakalářské práce.
Podmínky přijetí PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Fakulta ekonomická ZČU organizuje výuku na dvou místech (Plzeň a Cheb). 1. Přijímací zkoušky se konají podle vybraných míst studia (tj. v Plzni nebo v Chebu). 2. Přijímací zkoušky jsou písemné • na bakalářském stupni: – z matematiky a jednoho z následujících cizích jazyků v rozsahu znalostí maturitní zkoušky na gymnáziu: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk a v kombinované formě studia též ruský jazyk. • na magisterském stupni pro obor: Podniková ekonomika a management: – test z vybraných ekonomických předmětů; Informační management: – test z ekonomických předmětů, informatiky a matematiky. Přijímací testy pro navazující magisterské studium jsou v rozsahu znalostí bakalářského studia odpovídajícího studijního oboru. Všechny části zkoušky se konají v jeden den. Ukázky přijímacích testů jsou zveřejněné na webových stránkách FEK ZČU http://www.fek.zcu.cz/static/uchazec.php http://www.fek.zcu.cz/static/prijimacky-stat.php
Uplatnění absolventů Získané znalosti a rozvoj manažerských dovedností, zejména invence, iniciativy, podnikavosti a schopnosti týmové práce, umožňují absolventu bakalářského studia jeho uplatnění zejména v oblasti malých a středních podniků, služeb, jakož i v bankovnictví a pojišťovnictví.
Ubytování, strava a volný čas Fakulta nabízí možnost ubytování studentů bakalářského studia ve vlastní koleji v Chebu(kapacita cca 100 lůžek pro 1. ročník). V Plzni má fakulta k dispozici pouze omezený počet lůžek pro studenty programu Systémové inženýrství a informatika a magisterských doktorských studijních programů v rámci kapacitních možností univerzity. Kapacita a vybavení Chebské koleje: • Ubytování je v kapacitě 200 studentů a 4 bezbariérové pokoje v přízemí (včetně řešení hlavního vstupu halou umožňujícího čekání na odbavení). • Pokoje jsou kompletně vybaveny bílým nábytkem s vlastním soc.zařízením a sprchou. • Internetová přípojka v každém pokoji. • Standardně vybavená kuchyňka i s mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. • K dispozici jsou dvě pračky, sušička a možnost výpůjček žehliček a vysavačů. • Rekreační zázemí tvoří klub pro studenty s barem a rychlým občerstvením, ping-pong a úschovna kol. Možnost individuálního využití blízké sportovní haly (100 m), krytého zimního stadionu (300 m) a plaveckého bazénu (400 m). • Cena za jednolůžkový pokoj je v současnosti 2.370,- Kč a dvoulůžkový 2.265,- Kč. • O vše se stará zkušený a příjemný personál. • Možnost stravování ve školní jídelně • Více informací o ubytování v Plzeňské části FEK a obecně na ZČU najdete na této int. adrese: http://www.skm.zcu.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
Adresa sídla školy Husova 11, 306 14 , Plzeň
Kontakt na společnost tel: 377 633 011 (Plzeň), 377 633 510 (Cheb)
Fax: Fax: 377 633 002 (Plzeň), 377 633 502 (Cheb)
e-mail: fortova@fek.zcu.cz
web: www.fek.zcu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekonomie

top
27 000 Kč
1. Obchodní akademie
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, čtvrtletní
Mladá Boleslav
top
27 000 Kč
2. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, nadstavbové
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na…
0 Kč
3. Finance a řízení
Vysoká škola polytechnická Jihlava
denní, bakalářské
Jihlava
63 525 Kč
4. Globální podnikání a management
NEWTON College, a. s.
externí, bakalářské
Brno - centrum
5. Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
denní, magisterské
Plzeň
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.047s
design: widegrafik.