Ekonomika a management, obor Management obchodních činností

Studium nabízí Fakulta ekonomická ZČU v Plzni

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Hradební 22, Cheb, Husova 11, 30614, Plzeň
Kontakt Alena Fortova
tel: +420 377 633 011 (Plzeň)
mobil: +420 377 633 510 (Cheb)
Fax: +420 377 633 002 (Plzeň)
e-mail: fortova@fek.zcu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent bakalářského studia disponuje po ukončení studia sumou znalostí, které umožňují úspěšně vykonávat ekonomické a manažerské funkce v podnicích a institucích působících v oblasti obchodu, cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, ale i funkce v obchodních a marketingových útvarech firem výrobních a služeb. Prokazuje znalosti, které jej profilují tak, že je schopen se teoreticky i prakticky orientovat v základních otázkách tržní ekonomiky, zejména na úrovni mikroekonomické a aktivně se podílet na řízení podnikatelských, případně hospodářských či správních subjektů. Kromě specifických disciplin oboru jsou součástí jeho znalostí poznatky ekonomické teorie, statistiky, základů práva, operačního výzkumu, podnikové ekonomiky včetně účetnictví a financí, jakož i dovednosti nezbytné k aktivnímu využívání výpočetní techniky a jazykových znalostí, nejméně ze dvou světových hospodářských jazyků.

Získané znalosti a rozvoj manažerských dovedností, zejména invence, iniciativy, podnikavosti a schopnosti týmové práce, umožňují absolventu bakalářského studia oboru Management obchodních činností široké uplatnění zejména v oblasti nákupu a prodeje, logistiky, propagace, výzkumu trhu, v managementu a provozu obchodních firem na trhu spotřebním zbožím ale i v lázeňství, v turistickém ruchu, gastronomii, hotelnictví a službách. Jazykové předpoklady zvyšují možnosti uplatnění absolventů oboru v nových podmínkách evropského i světového trhu.

Organizace studia

Obchodní vztahy jako základ a předpoklad rozvoje firmy i ekonomiky státu a jednotlivých regionů nezbytně vyvolává současnou potřebu odborně připravených a vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků pro marketingové činnosti firmy, řízení podniků obchodu a služeb i cestovní ruch. Rozvoj tržního hospodářství vyžaduje u všech subjektů trhu marketingovou orientaci na zákazníka, výzkum trhu a podporu prodeje, rychlou a pružnou reakci na požadavky zákazníka, znalost spotřebitele a jeho preferencí, aplikaci nejnovějších trendů v uspokojování zákaznických potřeb a možností využití podnikatelských aktivit pro rozvoj regionů.

Na základě těchto požadavků byl na Fakultě ekonomické ZČU vytvořen studijní obor bakalářského studia Management obchodních činností s možností specializovat se v těchto studijních zaměřeních:

  1. Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství (cestovní ruch, gastronomie a hotelnictví, lázeňství a rekreace, management a marketing v cestovním ruchu)
  2. Marketing, obchod a služby (marketingová komunikace, obchodní vztahy a operace, nonprofitmarketing, trénink obchodního jednání, mezinárodní marketing)
  3. Podnikání v obchodu a službách(obchodní vztahy a operace, vnitřní obchod, management obchodu, služby cestovního ruchu)

Všechna studijní zaměření mají společnou (výchozí) část studia v rozsahu tří semestrů, tím je zabezpečena určitá univerzálnost ekonomické, společenskovědní i jazykové průpravy. Otevření příslušného studijního zaměření je však podmíněno potřebným počtem studentů – zájemců o toto studium.

Užší profilaci i časový harmonogram studia si volí student sám řazením povinných a výběrem volitelných předmětů podle vlastního odborného zájmu.

Www stránka www.fek.zcu.cz
Studium je ukončeno titul Bc., státní zkouška a obhajoba bakalářské práce.
Podmínky přijetí PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Fakulta ekonomická ZČU organizuje výuku na dvou místech (Plzeň a Cheb). 1. Přijímací zkoušky se konají podle vybraných míst studia (tj. v Plzni nebo v Chebu). 2. Přijímací zkoušky jsou písemné • na bakalářském stupni: – z matematiky a jednoho z následujících cizích jazyků v rozsahu znalostí maturitní zkoušky na gymnáziu: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk a v kombinované formě studia též ruský jazyk. • na magisterském stupni pro obor: Podniková ekonomika a management: – test z vybraných ekonomických předmětů; Informační management: – test z ekonomických předmětů, informatiky a matematiky. Přijímací testy pro navazující magisterské studium jsou v rozsahu znalostí bakalářského studia odpovídajícího studijního oboru. Všechny části zkoušky se konají v jeden den. Ukázky přijímacích testů jsou zveřejněné na webových stránkách FEK ZČU http://www.fek.zcu.cz/static/uchazec.php http://www.fek.zcu.cz/static/prijimacky-stat.php
Ubytování, strava a volný čas Fakulta nabízí možnost ubytování studentů bakalářského studia ve vlastní koleji v Chebu(kapacita cca 100 lůžek pro 1. ročník). V Plzni má fakulta k dispozici pouze omezený počet lůžek pro studenty programu Systémové inženýrství a informatika a magisterských doktorských studijních programů v rámci kapacitních možností univerzity. Kapacita a vybavení Chebské koleje: • Ubytování je v kapacitě 200 studentů a 4 bezbariérové pokoje v přízemí (včetně řešení hlavního vstupu halou umožňujícího čekání na odbavení). • Pokoje jsou kompletně vybaveny bílým nábytkem s vlastním soc.zařízením a sprchou. • Internetová přípojka v každém pokoji. • Standardně vybavená kuchyňka i s mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. • K dispozici jsou dvě pračky, sušička a možnost výpůjček žehliček a vysavačů. • Rekreační zázemí tvoří klub pro studenty s barem a rychlým občerstvením, ping-pong a úschovna kol. Možnost individuálního využití blízké sportovní haly (100 m), krytého zimního stadionu (300 m) a plaveckého bazénu (400 m). • Cena za jednolůžkový pokoj je v současnosti 2.370,- Kč a dvoulůžkový 2.265,- Kč. • O vše se stará zkušený a příjemný personál. • Možnost stravování ve školní jídelně • Více informací o ubytování v Plzeňské části FEK a obecně na ZČU najdete na této int. adrese: http://www.skm.zcu.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
Adresa sídla školy Husova 11, 306 14 , Plzeň
Kontakt na společnost tel: 377 633 011 (Plzeň), 377 633 510 (Cheb)
Fax: Fax: 377 633 002 (Plzeň), 377 633 502 (Cheb)
e-mail: fortova@fek.zcu.cz
web: www.fek.zcu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekonomie

top
27 000 Kč
1. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, nadstavbové
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na…
top
27 000 Kč
2. Obchodní akademie
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, čtvrtletní
Mladá Boleslav
18 900 Kč
3. Ekonomika a management podniku
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut –…
denní, bakalářské
Praha
4. Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.
denní, bakalářské
Praha 8 - Libeň
5. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati…
dálkové, bakalářské
Uherské Hradiště
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.046s
design: widegrafik.