Systémové inženýrství a informatika, obor Informační management

Studium nabízí Fakulta ekonomická ZČU v Plzni

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Husova 11, 30614, Plzeň
Kontakt Alena Fortova
tel: +420 377 633 011
Fax: +420 377 633 002
e-mail: fortova@fek.zcu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent bakalářského studia oboru Informační management je vysokoškolsky vzdělaný člověk se všeobecným a odborným vzděláním potřebným pro výkon ekonomických a manažerských funkcí na střední řídící úrovni ve firmách zaměřených na nákup a prodej informačních systémů a informačních technologií, jejich provoz a správu, a dále odborníků pracujících v útvarech informatiky výrobních a nevýrobních organizací.

Absolvent má znalosti z oblasti mikroekonomie a makroekonomie, podnikové ekonomiky, účetnictví, podnikových financí, veřejných financí, finančních a pojistných výpočtů, statistiky a ekonomické statistiky, základů marketingu, základů managementu, projektového managementu apod. Profilující orientace fundamentálně spočívá na solidních znalostech matematiky, statistiky, operačního výzkumu, které budou dále systematicky prohloubeny studiem vybraných specifických tematických okruhů z uvedených základních exaktních předmětů jako je lineární algebra, diskrétní matematika, rozhodovací procesy v ekonomii atd. Poměrně rozsáhlý soubor disciplin zajišťuje dobré znalosti specializace v oboru informatiky, a to nejen na základní úrovni, ale i prohlubující témata z oblasti počítačových, operačních a databázových systémů, základů počítačových sítí, programovacích technik apod. Součástí základních znalostí je i praktické zvládnutí operací nejen v základních, široce užívaných programech, ale i v dalších rozvíjených moderních softwarových produktech. Volitelné předměty a téma bakalářské práce dotváří vlastní orientaci studenta.

Absolvent studijního oboru Informační management ovládá minimálně jeden světový jazyk, který mu umožňuje komunikovat se zahraničními subjekty. Je schopen samostatného rozhodování, tvůrčího myšlení a jednání s lidmi. Disponuje znalostmi, které mu umožňují úspěšně vykonávat výše uvedené funkce i samostatně podnikat.

Organizace studia

Cílem studijního programu na bakalářském stupni je příprava odborníků pro střední stupeň řízení podniků v oblasti informačních systémů a informačních technologií. Studium je zaměřeno na všeobecný základ v oblasti ekonomické teorie, matematiky, informatiky a informačních technologií, práva, financí a účetnictví, managementu a dalších ekonomických disciplín. Součástí je i příprava v oblasti jazyků pro ekonomickou a informatickou praxi a získání základních znalostí a dovedností v oblasti psychologie. U části absolventů bakalářského studia se předpokládá pokračování na magisterském studijním programu.

Užší profilaci i časový harmonogram studia si volí student sám řazením povinných a výběrem volitelných předmětů podle vlastního odborného zájmu. Toto umožňuje kreditní systém, který byl zaveden na Západočeské univerzitě v Plzni od akademického roku 1993/94. Kreditní systém též dává možnost studovat i další jednotlivé odborné předměty uveřejněné ve studijních plánech ostatních fakult Západočeské univerzity v Plzni.

Www stránka www.fek.zcu.cz
Studium je ukončeno titul Bc., státní zkouška a obhajoba bakalářské práce.
Podmínky přijetí PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 1. Přijímací zkoušky se konají podle vybraných míst studia (tj. v Plzni nebo v Chebu). 2. Přijímací zkoušky jsou písemné • na bakalářském stupni: – z matematiky a jednoho z následujících cizích jazyků v rozsahu znalostí maturitní zkoušky na gymnáziu: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk a v kombinované formě studia též ruský jazyk. • na magisterském stupni pro obor: Podniková ekonomika a management: – test z vybraných ekonomických předmětů; Informační management: – test z ekonomických předmětů, informatiky a matematiky. Přijímací testy pro navazující magisterské studium jsou v rozsahu znalostí bakalářského studia odpovídajícího studijního oboru. Všechny části zkoušky se konají v jeden den. Ukázky přijímacích testů jsou zveřejněné na webových stránkách FEK ZČU http://www.fek.zcu.cz/static/uchazec.php http://www.fek.zcu.cz/static/prijimacky-stat.php
Uplatnění absolventů Absolventi studijního oboru Informační management se mohou uplatnit především : ve středních ekonomických a manažerských funkcích podniků; ve firmách zaměřených na nákup a prodej informačních systémů a informačních technologií a jejich aplikací; ve firmách provozujících a spravujících informační systémy a informační technologie či jejich aplikace; v útvarech informatiky výrobních a nevýrobních organizací, tj. v hospodářských organizacích a podnicích, v bankách a pojišťovnách, ve státní správě apod.; ve vlastním soukromém podnikání. Absolventi bakalářského studijního oboru Informační management mohou též pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu stejného zaměření.
Ubytování, strava a volný čas Fakulta nabízí možnost ubytování studentů bakalářského studia ve vlastní koleji v Chebu(kapacita cca 100 lůžek pro 1. ročník). V Plzni má fakulta k dispozici pouze omezený počet lůžek pro studenty programu Systémové inženýrství a informatika a magisterských doktorských studijních programů v rámci kapacitních možností univerzity. Kapacita a vybavení Chebské koleje: • Ubytování je v kapacitě 200 studentů a 4 bezbariérové pokoje v přízemí (včetně řešení hlavního vstupu halou umožňujícího čekání na odbavení). • Pokoje jsou kompletně vybaveny bílým nábytkem s vlastním soc.zařízením a sprchou. • Internetová přípojka v každém pokoji. • Standardně vybavená kuchyňka i s mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. • K dispozici jsou dvě pračky, sušička a možnost výpůjček žehliček a vysavačů. • Rekreační zázemí tvoří klub pro studenty s barem a rychlým občerstvením, ping-pong a úschovna kol. Možnost individuálního využití blízké sportovní haly (100 m), krytého zimního stadionu (300 m) a plaveckého bazénu (400 m). • Cena za jednolůžkový pokoj je v současnosti 2.370,- Kč a dvoulůžkový 2.265,- Kč. • O vše se stará zkušený a příjemný personál. • Možnost stravování ve školní jídelně • Více informací o ubytování v Plzeňské části FEK a obecně na ZČU najdete na této int. adrese: http://www.skm.zcu.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
Adresa sídla školy Husova 11, 306 14 , Plzeň
Kontakt na společnost tel: 377 633 011 (Plzeň), 377 633 510 (Cheb)
Fax: Fax: 377 633 002 (Plzeň), 377 633 502 (Cheb)
e-mail: fortova@fek.zcu.cz
web: www.fek.zcu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekonomie

top
30 000 Kč
1. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, nadstavbové
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na…
top
30 000 Kč
2. Obchodní akademie
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, čtvrtletní
Mladá Boleslav
30 050 Kč
3. Mezinárodní obchod
Obchodní akademie Praha, s.r.o.
denní, čtvrtletní
Praha 9
4. MBA Ekonomika a finanční management

e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
5. Systémové inženýrství a informatika, obor Informační management
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
denní, bakalářské
Plzeň
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.044s
design: widegrafik.