Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management

Studium nabízí Fakulta ekonomická ZČU v Plzni

Studium nabízí 2 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Husova 11 , 30614, Plzeň
Kontakt Alena Fortova
tel: +420 377 633 011 (Plzeň)
Fax: +420 377 633 002 (Plzeň)
e-mail: fortova@fek.zcu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností

Absolvent magisterského studijního oboru Podniková ekonomika a management je vysokoškolsky vzdělaný člověk se všeobecným a odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí ekonomů, manažerů, kteří budou schopni řešit i složitější nestandardní situace vrcholové řídící podnikatelské sféry.

Absolvent, jako budoucí inženýr ve výrobních, obchodních, infrastrukturálních a dalších podnicích je schopen komplexně řídit výrobu, provoz, oblast personální či financování apod. se specifickými požadavky na znalosti ekonomiky, managementu, marketingu atd. v podnikových i národohospodářských souvislostech.

Dovede se samostatně a pohotově rozhodovat, osvojil si základní principy vedení týmu a týmové práce. Disponuje znalostmi z ekonomické teorie, podnikové ekonomiky, financí a účetnictví, statistiky, marketingu a managementu. Studijní obor klade důraz na vzdělání v oblasti managementu strategie podniku, ma>nagementu projektů, finančního řízení podnikatelských projektů, managementu inovací a personálního managementu.

Vyšší podíl teoretických, metodologických a interdisciplinárních předmětů umožňuje absolventovi osvojení tvůrčích přístupů, kvalifikované vyhodnocení informací v návaznosti na projektování. Absolvent dále ovládá dva světové jazyky a je podrobněji seznámen s informačními technologiemi. Výběr tématických oblastí spojených se zaměřením oboru Podniková ekonomika umožňuje podílet se na řešení aktuálních podnikových problémů regionu.

Organizace studia

Obsah a zaměření studia Jedná se o dvouletý magisterský studijní program, který navazuje na předchozí bakalářské studium ekonomického směru (nejlépe podnikohospodářského zaměření). Tento studijní program vychází z druhé etapy původního pětiletého magisterského studijního programu realizovaného na Fakultě ekonomické ZČU.

Navazující magisterské studium zahrnuje především vyšší podíl teoretických, ekonomických i metodologických disciplín. Důraz je kladen na osvojování tvůrčích přístupů, na sdílení a hodnocení informací prostřednictvím výpočetní techniky, na hlubší chápání interdisciplinárních souvislostí, zejména v úzké návaznosti na projektové a technické disciplíny, na kooperaci a řízení týmové práce. V průběhu studia má student možnost zvolit jedno ze tří studijních zaměření:

Podniková ekonomika, Management podniku, Finanční řízení a účetnictví (v angličtině). V závěru studia student koná státní zkoušky (z ekonomie a státní zkoušku odbornou spojenou s obhajobou diplomové práce). Obsah odborné státní zkoušky vychází z předmětů zvoleného studijního zaměření.

Pozn.: Studium zaměření Finanční řízení a účetnictví je určeno pro studenty prezenčního studia s dobrou znalostí anglického jazyka. Výuka probíhá v anglickém jazyce (přednášky, semináře, zkoušky, vypracování a obhajoba diplomové práce). Studenti ostatních studijních zaměření si mohou volit jednotlivé předměty přednášené v anglickém jazyce jako předměty doporučené výběrové

Www stránka www.fek.zcu.cz
Studium je ukončeno titul Ing., diplomová práce a státní závěrečná zkouška.
Podmínky přijetí PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 1. Přijímací zkoušky se konají podle vybraných míst studia (tj. v Plzni nebo v Chebu). 2. Přijímací zkoušky jsou písemné • na bakalářském stupni: – z matematiky a jednoho z následujících cizích jazyků v rozsahu znalostí maturitní zkoušky na gymnáziu: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk a v kombinované formě studia též ruský jazyk. • na magisterském stupni pro obor: Podniková ekonomika a management: – test z vybraných ekonomických předmětů; Informační management: – test z ekonomických předmětů, informatiky a matematiky. Přijímací testy pro navazující magisterské studium jsou v rozsahu znalostí bakalářského studia odpovídajícího studijního oboru. Všechny části zkoušky se konají v jeden den. Ukázky přijímacích testů jsou zveřejněné na webových stránkách FEK ZČU http://www.fek.zcu.cz/static/uchazec.php http://www.fek.zcu.cz/static/prijimacky-stat.php
Uplatnění absolventů Charakteristika profesí pro jejichž výkon je absolvent připraven, další možnosti jeho uplatnění Absolvent magisterského studijního oboru Podniková ekonomika a management je připraven pro práci v týmech a po absolvování nezbytné praxe se může uplatnit ve výrobních podnicích a obchodních společnostech: ve vrcholových řídících funkcích v oblasti výrobních podniků a služeb, jako vedoucí specialista vnitropodnikových útvarů - management, marketing, logistika, management jakosti, personalistika apod., v poradenské a expertní činnosti, v oblasti finančního managementu podniků - finanční manager, řízení finančního rizika firmy, apod. v oblastních vědecko výzkumných institucích. jako vedoucí: týmu pro strategické plánování a rozvoj, týmu pro (projektové) řízení jednotlivých zakázek, týmu pro zajišťování nákupu materiálu a logistiku výrobních procesů.
Ubytování, strava a volný čas Fakulta nabízí možnost ubytování studentů bakalářského studia ve vlastní koleji v Chebu(kapacita cca 100 lůžek pro 1. ročník). V Plzni má fakulta k dispozici pouze omezený počet lůžek pro studenty programu Systémové inženýrství a informatika a magisterských doktorských studijních programů v rámci kapacitních možností univerzity. Kapacita a vybavení Chebské koleje: • Ubytování je v kapacitě 200 studentů a 4 bezbariérové pokoje v přízemí (včetně řešení hlavního vstupu halou umožňujícího čekání na odbavení). • Pokoje jsou kompletně vybaveny bílým nábytkem s vlastním soc.zařízením a sprchou. • Internetová přípojka v každém pokoji. • Standardně vybavená kuchyňka i s mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí. • K dispozici jsou dvě pračky, sušička a možnost výpůjček žehliček a vysavačů. • Rekreační zázemí tvoří klub pro studenty s barem a rychlým občerstvením, ping-pong a úschovna kol. Možnost individuálního využití blízké sportovní haly (100 m), krytého zimního stadionu (300 m) a plaveckého bazénu (400 m). • Cena za jednolůžkový pokoj je v současnosti 2.370,- Kč a dvoulůžkový 2.265,- Kč. • O vše se stará zkušený a příjemný personál. • Možnost stravování ve školní jídelně • Více informací o ubytování v Plzeňské části FEK a obecně na ZČU najdete na této int. adrese: http://www.skm.zcu.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
Adresa sídla školy Husova 11, 306 14 , Plzeň
Kontakt na společnost tel: 377 633 011 (Plzeň), 377 633 510 (Cheb)
Fax: Fax: 377 633 002 (Plzeň), 377 633 502 (Cheb)
e-mail: fortova@fek.zcu.cz
web: www.fek.zcu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekonomie

181 500 Kč
1. BBA program
London International Graduate School
externí, bakalářské
Praha 4
2. MBA Ekonomika a finanční management

e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
3. Master of Business Administration
University of Northern Virginia - Prague
denní, MBA
Praha 1
0 Kč
4. Ekonomika a podnikání
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, čtvrtletní
Brno
16 500 Kč
5. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o.
denní, čtvrtletní
Brno
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.