Puškař

Studium nabízí Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poznámka k ceně státní škola, bez poplatku
Poplatek za přijímací zkoušky 0 Kč
Lokalita studia Olomoucká 61, 627 00, Brno
Kontakt Hana Vranková
tel: +420 548 515 123
Fax: +420 548 216 381
e-mail: nabor@iss-copbrno.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Pro výrobu, opravy, servis, zkoušení a nastřelování sportovních a loveckých zbraní

Www stránka www.iss-copbrno.cz
Studium je ukončeno výuční list
Podmínky přijetí Přijímací zkouška se nekoná. Žáci jsou přijímáni na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ.
Uplatnění absolventů Při výkonu náročných puškařských prací v sériové i kusové výrobě vyžadující vyšší odbornost, popř. možnost ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Příprava na povolání puškař - zbrojíř v organizacích disponujících uvedenými druhy zbraní. Prodejce zbraní a střeliva. Vzhledem ke znalostem přesné nástrojařské práce rovněž uplatnění v jakékoli přesné a kusové kovovýrobě. Možnost ucházet se o nástavbové studium ukončené maturitou.
Ubytování, strava a volný čas Ubytování na Domově mládeže, zájmové umělecké a sportovní kroužky, autoškola, taneční. K dispozici kantýna, jídelna s výběrem 2 jídel.

Detail školy

Organizátor studia Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Certifikát ISO
Adresa sídla školy Olomoucká 61, 627 00, Brno-město
Kontakt na společnost tel: 548 515 124
Fax: 548 216 381
e-mail: josef.klein@sstebrno.cz
web: www.sstebrno.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Moderní státní škola se špičkovým vybavením ,téměř 1500 spokojených studentů: Jedna z největších a nejmodernějších středních odborných škol v ČR, držitelka Certifikátu kvality ve vzdělávání ISO 9001 : 2009, zapojena v projektech evropských fondů a mezinárodní spolupráce, škola s vysokou úrovní odbornosti.

■ Hodnocení školy Českou školní inspekcí:

„Přednosti školy spočívají ve vysoce efektivním systému řízení, v inovativním a pravidelném zavádění nových technologií do výuky a ve využití dlouhodobě prosperující a mimořádně bohaté spolupráce se sociálními partnery. Ve svém vývoji směřuje škola k neustálé-mu zvyšování kvality procesu vzdělávání.“

■ O škole:

Státní škola s atraktivními obory zaměřenými na:

 • informační technologie
 • elektroniku
 • strojírenství
 • ekonomiku

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU:

18–20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – počítačové sítě a informační systémy

26–41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK – mechanik elektronik – !!!unikátní možnost získání výučního listu i maturity během 4 standardních let studia!!!

– multimediální technika

– informační technologie

– mechatronika

23–41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – počítačové systémy a programování

23–45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ – programování CNC strojů – !!!unikátní možnost získání výučního listu i maturity během 4 standardních let studia!!!

63–41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – asistent/ka obchodu a služeb

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:

26–52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

23–56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ – obráběč na CNC strojích

23–69-H/01 PUŠKAŘ

23–51-H/01 STROJNÍ MECHANIK – zámečník

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM – STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU URČENÉ PRO

ABSOLVENTY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – forma denní a dálková:

23–43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA – strojírenské obory

26–41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA

podrobné informace na www.sstebrno.cz Nabízíme unikátní možnost získání maturity i výučního listu během 4 standardních let studia v oboru vzdělávání Mechanik elek-trotechnik a Mechanik seřizovač v rámci ověřování nového modelu vzdělávání na středních školách v ČR. Ve 3. ročníku žák vykoná závěrečnou učňovskou zkoušku a bez ohledu na její výsledek pokračuje ve 4. ročníku k maturitě.

■ Důvody, proč studovat na této škole, co studenti školy oceňují:

 • jedna z největších a nejmodernějších středních odborných škol v ČR
 • trvale velmi dobrá pověst u veřejnosti včetně budoucích zaměstnavatelů
 • výuka ve studijních a učebních oborech se vzájemnou prostupností
 • Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • úzká spolupráce s VUT Brno – fakulta strojní, elektro, informačních technologií
 • kvalitní příprava na VŠ, VOŠ, vysoká úspěšnost přijetí
 • po vyučení možnost získání maturity nástavbovým studiem
 • úzká spolupráce s moderními firmami regionu
 • výborné uplatnění na trhu práce, odborná praxe ve firmách
 • zahraniční stáže v Anglii, Německu a Maďarsku, exkurze, lyžařské kurzy v Alpách
 • účast v soutěžích odborných dovedností, sportovních a zájmových soutěžích
 • školné se neplatí, zdarma pracovní oděv a obuv, učebnice půjčujeme
 • výborná dopravní dostupnost
 • práce ve studentském parlamentu, zapojení do mezinárodních akcí a zajímavých projektů
 • mnoho sportovních a zájmových kroužků
 • vzdělávání pomocí e-learningu z domova
 • možnost získat ECDL certifikát ve výpočetní technice a certifikát CISCO z počítačových sítí
 • absolventi elektrotechnických oborů získají osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice vyhl. č.50/1978 Sb.
 • obor strojní mechanik získá svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče
 • možnost získat státní zkoušku z psaní na osobním počítači a z obchodní korespondence
 • programování v CAD/CAM
 • podpora sportovně nadaných žáků – individuální studium, spolupráce se sportovními kluby
 • poradenská pomoc školního poradenského pracoviště se školním psychologem

■ Vybavení školy:

 • mimořádně moderní technické vybavení pro výuku z projektů EU
 • odborné učebny CNC vybavené řídícími systémy Siemens, Heidenhain, Fanuc, Acramatic
 • multimediální učebny, jazykové učebny
 • špičkové učebny mechatroniky a elektroniky
 • odborná pracoviště pro oblast CNC technologií
 • tvorba modelů pomocí 3D tiskárny
 • názorná výuka – interaktivní tabule, dataprojektory
 • celodenní připojení na internet, WiFi
 • informační centrum s knihovnou a studovnou včetně možnosti tisku a kopírování
 • velká tělocvična s posilovnou, zrcadlovým sálem a kompletním hygienickým zázemím
 • jídelna s výběrem ze tří jídel, krásná kantýna, nápojové automaty
 • domov mládeže pro všechny mimobrněnské žáky

■ Služby rodičům:

 • prospěch, docházka, objednávání obědů přes internet

■ Dny otevřených dveří:

sobota 7.12.2013 a 14.12.2013, 18.1.2014 a 8.2.2014

pátek 24.1.2014

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Strojírenství

0 Kč
1. Strojírenství - počítačové systémy a programování
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, čtvrtletní
Brno
0 Kč
2. Puškař
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, tříleté
Brno
0 Kč
3. Provozní technika
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, nadstavbové
Brno
3 000 Kč
4. 23-41-N/003 Strojírenství
VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace
denní, pomaturitní
Kopřivnice
5. Technologická zařízení
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dálkové, bakalářské
Zlín
© 2023 Všechna práva vyhrazena, 0.033s
design: widegrafik.