Charitativní a sociální práce

Studium nabízí Caritas-Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Cena (neplátce DPH) 400 Kč
Poznámka k ceně školné se platí ve dvou splátkách, 2000 Kč za semestr
Poplatek za přijímací zkoušky 300 Kč
Lokalita studia Náměstí Republiky 3, 779 00, Olomouc
Kontakt Mgr. Šárka Štefková
tel: +420 585 209 025
e-mail: sarka.stefkova@caritas-vos.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro sociální práci realizovanou v celém spektru organizací a se zvláštním ohledem na motivační a identifikační předpoklady pro působení v křesťanských církevních službách.

Jeho činnost spočívá ve vyhledávání potřebných klientů, v sociální diagnostice, v preventivní činnosti a ochraně před sociálními riziky, v poradenské a sociálně správní činnosti, v poskytování sociální pomoci, v řízení sociálních zařízení a týmů a v pomoci v psycho-sociálně-spirituální oblasti. Dosažené vzdělání umožňuje analyzovat, interpretovat a aplikovat sociální práci v komplexním pojetí.

Nad rámec tohoto pojetí si student diferencovaně vytváří individuální podobu své profilace v oblasti teologických, spirituálních a manažerských dovedností vzhledem ke svým osobním východiskům, zájmům a budoucímu uplatnění v křesťansky orientovaných sociálních službách.

Organizace studia

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc je výjimečná spoluprací s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého. Hlavním efektem této spolupráce je společná akreditace studijních oborů.

Zjednodušeně lze říci, že oba vzdělávací programy CARITAS-VOŠs Olomouc lze současně vystudovat také na Cyrilometodějské teologické fakultě jako vysokoškolské – bakalářské. To otvírá cestu absolventům do magisterských studijních programů v univerzitním sektoru.

Souběžné studium na CMTF UP a CARITAS-VOŠs trvá tři roky. Je určeno pouze studentům CARITAS-VOŠs Olomouc, kteří mají zájem získat vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Student CARITAS-VOŠs Olomouc tedy může, ale nemusí být současně studentem CMTF UP. Společně akreditované obory však nelze studovat samostatně na CMTF UP.

V případě, že uchazeč má zájem o studium bakalářského studijního programu, je třeba, aby se kromě studia na CARITAS-VOŠs Olomouc přihlásil také ke studiu na CMTF UP. Na základě společného přijímacího řízení může být přijat ke studiu obou škol současně. V praxi to mimo jiné znamená, že výuka se prolíná a je realizována částečně v učebnách CARITAS-VOŠs Olomouc a částečně v prostorách CMTF UP, student má dva indexy (jedenkrát splněnou klasifikaci zapisuje vyučující do obou indexů), atd. Je však nutné sledovat a dodržovat pokyny obou škol.

Student má po úspěšném ukončení souběžného studia právo užívat titul DiS. (diplomovaný specialista) i Bc. (bakalář).

Www stránka www.caritas-vos.cz
Studium je ukončeno Absolventská zkouška Absolvenstská zkouška Bakalářská zkouška Bakalářská diplomová práce
Podmínky přijetí písemný test - všeobecné znalosti, základy společnekých věd, aktuální společensko-politické dění písemný test z cizího jazky (angličtina, němčina nebo ruština dle volby uchazeče) ústní pohovor zjišťující motivaci ke studiu
Ubytování, strava a volný čas Součástí školy je kolej, menza a knihovna Studenti mají možnost trávit svůj čas v rámci školních aktivit: 1. školní sbor (Schola Caritas) 2. dobrovolnické aktivity v rámci spolupráce s řadou organizací, které se angažují v sociální oblasti

Detail školy

Organizátor studia Caritas-Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Adresa sídla školy Náměstí Republiky 3, 779 00, Olomouc
Kontakt na společnost tel: +420 585 209 020
Fax: +420 585 209 021
e-mail: skola@caritas-vos.cz
web: www.caritas-vos.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální byla založena olomouckým arcibiskupem v r. 1995. Na jaře roku 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol České republiky a od roku 2000 – vedle původního vyššího odborného studia – nabízí také vysokoškolské bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje školy poskytující vysoce kvalitní vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v oboru.

Nachází se v samotném centru moravského univerzitního města Olomouce, v krásném prostředí na hradbách nad olomouckými parky, v sousedství Univerzity Palackého a Univerzitní knihovny.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ostatní sociální vědy

400 Kč
1. Charitativní a sociální práce
Caritas-Vyšší odborná škola sociální Olomouc
denní, bakalářské
Olomouc
70 000 Kč
2. Mediální tvorba
Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r…
denní, bakalářské
Praha 4
2 500 Kč
3. Sociální a diakonická práce
Vyšší odborná škola sociální a teologická - Dorkas
denní, tříleté
Olomouc
4. Právní administrativa
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, s.r.o., soukromá…
denní, čtvrtletní
Žďár nad Sázavou
0 Kč
5. Sociální komunikace v neziskovém sektoru
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
dálkové, bakalářské
Hradec Králové
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.036s
design: widegrafik.