Sociální a humanitární práce

Studium nabízí Caritas-Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 4 000 Kč
Poznámka k ceně školné se platí ve dvou splátkách, 2000 Kč za jarní a zimní semestr
Poplatek za přijímací zkoušky 300 Kč
Lokalita studia Náměstí republiky 3, 779 00, Olomouc
Kontakt Mgr. Šárka Štefková
tel: +420 585 209 025
e-mail: sarka.stefkova@caritas-vos.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro sociální a humanitární práci realizovanou v celém spektru organizací, druhů a forem pomoci a podpory. Nad rámec obvyklé sociální práce je speciálně připraven na řešení problematiky vztahující se k menšinovým, zejména etnickým skupinám a migrantům, včetně zohlednění jejich náboženské příslušnosti a kulturního prostředí, a zároveň na účinné poskytování humanitární a rozvojové pomoci. K tomu slouží důkladná komplexní teoretická a praktická průprava částečně realizovaná v zahraničí, postavená na znalosti a úctě ke kulturním a duchovním hodnotám

Organizace studia

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc je výjimečná spoluprací s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého. Hlavním efektem této spolupráce je společná akreditace studijních oborů.

Zjednodušeně lze říci, že oba vzdělávací programy CARITAS-VOŠs Olomouc lze současně vystudovat také na Cyrilometodějské teologické fakultě jako vysokoškolské – bakalářské. To otvírá cestu absolventům do magisterských studijních programů v univerzitním sektoru.

Souběžné studium na CMTF UP a CARITAS-VOŠs trvá tři roky. Je určeno pouze studentům CARITAS-VOŠs Olomouc, kteří mají zájem získat vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Student CARITAS-VOŠs Olomouc tedy může, ale nemusí být současně studentem CMTF UP. Společně akreditované obory však nelze studovat samostatně na CMTF UP.

V případě, že uchazeč má zájem o studium bakalářského studijního programu, je třeba, aby se kromě studia na CARITAS-VOŠs Olomouc přihlásil také ke studiu na CMTF UP. Na základě společného přijímacího řízení může být přijat ke studiu obou škol současně. V praxi to mimo jiné znamená, že výuka se prolíná a je realizována částečně v učebnách CARITAS-VOŠs Olomouc a částečně v prostorách CMTF UP, student má dva indexy (jedenkrát splněnou klasifikaci zapisuje vyučující do obou indexů), atd. Je však nutné sledovat a dodržovat pokyny obou škol.

Student má po úspěšném ukončení souběžného studia právo užívat titul DiS. (diplomovaný specialista) i Bc. (bakalář).

Www stránka www.caritas-vos.cz
Studium je ukončeno absolventská zkouška absloventská práce bakalářská zkouška bakalářská práce
Podmínky přijetí Písemný test ze všeobecných znalostí a test z anglického jazyka. Individuální motivační pohovor
Ubytování, strava a volný čas součástí školy je kolej, menza a knihovna

Detail školy

Organizátor studia Caritas-Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Adresa sídla školy Náměstí Republiky 3, 779 00, Olomouc
Kontakt na společnost tel: +420 585 209 020
Fax: +420 585 209 021
e-mail: skola@caritas-vos.cz
web: www.caritas-vos.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální byla založena olomouckým arcibiskupem v r. 1995. Na jaře roku 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol České republiky a od roku 2000 – vedle původního vyššího odborného studia – nabízí také vysokoškolské bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje školy poskytující vysoce kvalitní vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v oboru.

Nachází se v samotném centru moravského univerzitního města Olomouce, v krásném prostředí na hradbách nad olomouckými parky, v sousedství Univerzity Palackého a Univerzitní knihovny.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Politologie

1. International Relations (International Economic Studies)
University of New York in Prague
denní, bakalářské
Praha 2
0 Kč
2. Humanities
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
denní, bakalářské
Praha
0 Kč
3. Politologie: Africká studia a Latinskoamerická studia
Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, doktorandské
Hradec Králové
19 900 Kč
4. Politologie
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a…
denní, bakalářské
Kolín
19 900 Kč
5. Politologie
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a…
externí, bakalářské
Kolín
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.040s
design: widegrafik.