Mediální tvorba

Studium nabízí Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 70 000 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Na Pankráci 54/420, 14000, Praha 4
Kontakt Studijní oddělení
tel: +420 226 539 741
e-mail: studijni@art-campus.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Cílem bakalářského studijního oboru je odborná příprava pracovníků médií, kteří dovedou sladit praktické dovednosti s teoretickými znalostmi a uplatní se v širokém spektru profesí mediálního trhu. Studium přináší absolventovi nejen důkladnou znalost mediální sféry, ale i principů tvorby na jednotlivých mediálních pracovištích.

Www stránka www.art-campus.cz/la/
Studium je ukončeno státní zkouška
Podmínky přijetí Ústní zkouška: Uchazeč přinese strukturovaný seznam přečtené literatury, shlédnutých filmů, divadelních představení a koncertů vážné i populární hudby, kvalitních televizních pořadů, a navštívených výstav, celkově alespoň 50 položek. Zkušební komise zjišťuje kvalitu a úroveň uchazečovy dosavadní mediální zkušenosti a orientace v zákonitostech mediálního trhu. Dále prověřuje jeho komunikační schopnosti i motivaci ke studiu.
Uplatnění absolventů Absolvent se orientuje v mediální problematice, např. v základech dramaturgie (televize, rozhlas, divadlo), žánrech ve filmu a televizi, v základech manipulace (a jak jí čelit), v mediální legislativě, dějinách médií, v principech publicistiky a editorství, ve vedení psaného i verbálního veřejného interview. Má znalosti základních pojmů a souvislostí z oblasti psychologie a je schopen jejich praktického využívání při týmové práci, řízení lidí a komunikaci s klienty. Z praktických dovedností, které si posluchač během studia osvojí, vybíráme: práce s obsahovou náplní, vědomí vztahu obsahu a formy (dramaturgie), příprava mediální nebo reklamní kampaně, vypracovávání SWOT analýz, sestavování vysílacího schématu (televizního či rozhlasového), zajištění provedení a obsahové náplně pořadu, moderování diskusí, organizační i programové zvládnutí všech akcí, které představují ovládnutí veřejného prostoru, orientace v možnostech financování jednotlivých projektů v mediální (kulturní) sféře, základy řízení a strategie v médiích. S tímto zázemím může absolvent vykonávat povolání dramaturga, redaktora, pracovníka agentury pro výzkum veřejného mínění, moderátora či člena týmu programového ředitele např. hudebního či filmového festivalu atp. a úroveň těchto dovedností a znalostí odpovídá požadavkům pro výkon manažerských funkcí nižšího a středního managementu v oblasti komerčních médií, ve státní nebo veřejnoprávní sféře.
Ubytování, strava a volný čas Ubytování a stravování je možné na kolejích a menzách ČVUT v Praze.

Detail školy

Organizátor studia Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Adresa sídla školy Na Pankráci 420/54, 140 00, Praha 4
Kontakt na společnost tel: +420 226 539 741
e-mail: studijni@art-campus.cz
web: http://www.art-campus.cz/la/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Literární akademie je soukromá umělecká vysoká škola s akreditovaným bakalářským a magisterským studiem ve studijních programech Literární tvorba a Mediální tvorba. Naši absolventi se počítají ve stovkách. Mnoho z nich našlo práci v českých médiích, jiní se stali spisovateli, další spolupracují s českými vydavatelstvími a nakladatelstvími, kulturními institucemi či působí v oblasti public relations. Naši absolventi mají na trhu práce jedinečné možnosti uplatnění a dosavadní praxe dokázala, že v konkurenci ostatních jednoznačně obstojí.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Jazyky a literatura

1. Anglický jazyk pro hospodářskou praxi
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
22 453 Kč
2. Jednoletý pomaturitní kurz cizích jazyků
Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem…
denní, pomaturitní
Jindřichův Hradec
3. ekonomické lyceum
Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem…
denní, tříleté
Jindřichův Hradec
55 000 Kč
4. Literární tvorba se specializacemi Tvůrčí psaní - Spisovatel nebo…
Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r…
denní, magisterské
Praha 4
26 000 Kč
5. Pomaturitní studium - francouzština
Lingua Centrum jazyková škola - Mgr. Pavel Pospíšil
denní, kvalifikační
Olomouc
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.031s
design: widegrafik.