Mediální tvorba

Studium nabízí Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 70 000 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Na Pankráci 54/420, 14000, Praha 4
Kontakt Studijní oddělení
tel: +420 226 539 741
e-mail: studijni@art-campus.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Cílem bakalářského studijního oboru je odborná příprava pracovníků médií, kteří dovedou sladit praktické dovednosti s teoretickými znalostmi a uplatní se v širokém spektru profesí mediálního trhu. Studium přináší absolventovi nejen důkladnou znalost mediální sféry, ale i principů tvorby na jednotlivých mediálních pracovištích.

Www stránka www.art-campus.cz/la/
Studium je ukončeno státní zkouška
Podmínky přijetí Ústní zkouška: Uchazeč přinese strukturovaný seznam přečtené literatury, shlédnutých filmů, divadelních představení a koncertů vážné i populární hudby, kvalitních televizních pořadů, a navštívených výstav, celkově alespoň 50 položek. Zkušební komise zjišťuje kvalitu a úroveň uchazečovy dosavadní mediální zkušenosti a orientace v zákonitostech mediálního trhu. Dále prověřuje jeho komunikační schopnosti i motivaci ke studiu.
Uplatnění absolventů Absolvent se orientuje v mediální problematice, např. v základech dramaturgie (televize, rozhlas, divadlo), žánrech ve filmu a televizi, v základech manipulace (a jak jí čelit), v mediální legislativě, dějinách médií, v principech publicistiky a editorství, ve vedení psaného i verbálního veřejného interview. Má znalosti základních pojmů a souvislostí z oblasti psychologie a je schopen jejich praktického využívání při týmové práci, řízení lidí a komunikaci s klienty. Z praktických dovedností, které si posluchač během studia osvojí, vybíráme: práce s obsahovou náplní, vědomí vztahu obsahu a formy (dramaturgie), příprava mediální nebo reklamní kampaně, vypracovávání SWOT analýz, sestavování vysílacího schématu (televizního či rozhlasového), zajištění provedení a obsahové náplně pořadu, moderování diskusí, organizační i programové zvládnutí všech akcí, které představují ovládnutí veřejného prostoru, orientace v možnostech financování jednotlivých projektů v mediální (kulturní) sféře, základy řízení a strategie v médiích. S tímto zázemím může absolvent vykonávat povolání dramaturga, redaktora, pracovníka agentury pro výzkum veřejného mínění, moderátora či člena týmu programového ředitele např. hudebního či filmového festivalu atp. a úroveň těchto dovedností a znalostí odpovídá požadavkům pro výkon manažerských funkcí nižšího a středního managementu v oblasti komerčních médií, ve státní nebo veřejnoprávní sféře.
Ubytování, strava a volný čas Ubytování a stravování je možné na kolejích a menzách ČVUT v Praze.

Detail školy

Organizátor studia Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Adresa sídla školy Na Pankráci 420/54, 140 00, Praha 4
Kontakt na společnost tel: +420 226 539 741
e-mail: studijni@art-campus.cz
web: http://www.art-campus.cz/la/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Literární akademie je soukromá umělecká vysoká škola s akreditovaným bakalářským a magisterským studiem ve studijních programech Literární tvorba a Mediální tvorba. Naši absolventi se počítají ve stovkách. Mnoho z nich našlo práci v českých médiích, jiní se stali spisovateli, další spolupracují s českými vydavatelstvími a nakladatelstvími, kulturními institucemi či působí v oblasti public relations. Naši absolventi mají na trhu práce jedinečné možnosti uplatnění a dosavadní praxe dokázala, že v konkurenci ostatních jednoznačně obstojí.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Jazyky a literatura

26 000 Kč
1. Pomaturitní studium - španělština
Lingua Centrum jazyková škola - Mgr. Pavel Pospíšil
denní, kvalifikační
Olomouc
20 900 Kč
2. Pomaturitní studium - němčina
Lingua Centrum jazyková škola - Mgr. Pavel Pospíšil
denní, kvalifikační
Olomouc
0 Kč
3. Jazyková a literární kultura
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
4. Anglický jazyk pro hospodářskou praxi
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
55 000 Kč
5. Literární tvorba se specializacemi Tvůrčí psaní - Spisovatel nebo…
Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r…
denní, magisterské
Praha 4
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.079s
design: widegrafik.