Prevence kriminality

Studium nabízí TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o.

Studium nabízí 3leté denní vzdělávání a 4letá dálková forma vzdělávání
Cena (neplátce DPH) 21 000 Kč
Poznámka k ceně 16.000,- Kč pro 4letou dálkovou formu vzdělávání
Lokalita studia odloučené pracoviště: Glowackého 6/555, Praha 8 - Troja, 181 00, Praha
Kontakt Mgr. Zdeněk Krejčí
tel: 283 911 561
Fax: 283 911 561
e-mail: trivis.vos@seznam.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Příprava na psychicky a fyzicky náročnou činnost na úseku prevence kriminality spojenou s bojem proti zločinu, zejména s problémy při její konkrétní realizaci v oblasti protidrogové prevence, využití moderních technických metod souvisejících s ochranou osob a majetku.

Organizace studia

Cizí jazyk, filosifie a etika, sociologie, ochrana životního prostředí, přírodovědné základy, semiář k absolventské práci, psychologie, právo, management a podnikání, kriminologie a prevence kriminality, kriminalistika, základy pyrotechniky, bezpečnostní systémy, krizové řízení a ochrana obyvatelstva, informační podpora prevence kriminality, praktická příprava (zdravověda a první pomoc, kynologie, protidrogová prevence, sebeobrana, administrativa, střelecká příprava), požární ochrana a prevence, BOZP, odborná praxe.

Www stránka www.trivis.info
Studium je ukončeno Absolutorium
Podmínky přijetí Posouzení všeobecného rozhledu - písemný test, písemný test z cizího jazyka a ústní pohovor na téma profesionální orientace.
Další informace o studiu Školné je splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu, další pak vždy k 30. červnu a 31. lednu příslušného školního roku. Denní forma vzdělávání - pravidelný rozvrh (28 hod. týdně), třítýdenní zkušební období v každém výukovém období školního roku, 5 dvoutýdenních bloků odborné praxe během celé doby vzdělávání Dálková forma vzdělávání - 3 pětitýdenní konzultace (Po - Pá) v každém výukovém období školního roku, 2 třítýdenní bloky odborné praxe během celé doby vzdělávání.
Uplatnění absolventů V orgánech státní správy a samosprávy, útvarech ochrany a obrany velkých závodů, bank, pojišťoven a zařízení s rizikovým provozem, v řídících a organizátorských funkcích státní, městské a obecní policie, ale i v civilních bezpečnostních službách.

Detail školy

Organizátor studia TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o.
Adresa sídla školy Libčická 399/8, 181 00, Praha 8 - Čimice
Kontakt na společnost tel: 233 554 786
Fax: 233 554 694
e-mail: obchod@trivis.cz
web: www.trivis.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

SŠV – poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru vzdělání BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST ve vzdělávacím programu VEŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA ve 4leté denní formě vzdělávání a 3letém nástavbovém studiu v dálkové formě vzdělávání. VOŠ – poskytuje vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol s maturitou v oboru vzdělání BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST ve 3leté denní a 4leté dálkové formě vzdělávání ve vzdělávacích programech PREVENCE KRIMINALITY a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Ostatní právo

181 500 Kč
1. LL.M. - Master of Laws
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
dálkové, kvalifikační
Brno
36 000 Kč
2. Zdaňování
Akademie STING, o.p.s.
denní, bakalářské
Brno
0 Kč
3. Humanities
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
denní, bakalářské
Praha
36 000 Kč
4. Finanční kontrola
Akademie STING, o.p.s.
denní, bakalářské
Brno
121 000 Kč
5. vzdělávací program LL.M. (Master of Laws)
Ústav práva a právní vědy®, o.p.s.
dálkové, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské, kvalifikační
Praha - Holešovice
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.041s
design: widegrafik.