Prevence kriminality

Studium nabízí TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o.

Studium nabízí 3leté denní vzdělávání a 4letá dálková forma vzdělávání
Cena (neplátce DPH) 21 000 Kč
Poznámka k ceně 16.000,- Kč pro 4letou dálkovou formu vzdělávání
Lokalita studia odloučené pracoviště: Glowackého 6/555, Praha 8 - Troja, 181 00, Praha
Kontakt Mgr. Zdeněk Krejčí
tel: 283 911 561
Fax: 283 911 561
e-mail: trivis.vos@seznam.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Příprava na psychicky a fyzicky náročnou činnost na úseku prevence kriminality spojenou s bojem proti zločinu, zejména s problémy při její konkrétní realizaci v oblasti protidrogové prevence, využití moderních technických metod souvisejících s ochranou osob a majetku.

Organizace studia

Cizí jazyk, filosifie a etika, sociologie, ochrana životního prostředí, přírodovědné základy, semiář k absolventské práci, psychologie, právo, management a podnikání, kriminologie a prevence kriminality, kriminalistika, základy pyrotechniky, bezpečnostní systémy, krizové řízení a ochrana obyvatelstva, informační podpora prevence kriminality, praktická příprava (zdravověda a první pomoc, kynologie, protidrogová prevence, sebeobrana, administrativa, střelecká příprava), požární ochrana a prevence, BOZP, odborná praxe.

Www stránka www.trivis.info
Studium je ukončeno Absolutorium
Podmínky přijetí Posouzení všeobecného rozhledu - písemný test, písemný test z cizího jazyka a ústní pohovor na téma profesionální orientace.
Další informace o studiu Školné je splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu, další pak vždy k 30. červnu a 31. lednu příslušného školního roku. Denní forma vzdělávání - pravidelný rozvrh (28 hod. týdně), třítýdenní zkušební období v každém výukovém období školního roku, 5 dvoutýdenních bloků odborné praxe během celé doby vzdělávání Dálková forma vzdělávání - 3 pětitýdenní konzultace (Po - Pá) v každém výukovém období školního roku, 2 třítýdenní bloky odborné praxe během celé doby vzdělávání.
Uplatnění absolventů V orgánech státní správy a samosprávy, útvarech ochrany a obrany velkých závodů, bank, pojišťoven a zařízení s rizikovým provozem, v řídících a organizátorských funkcích státní, městské a obecní policie, ale i v civilních bezpečnostních službách.

Detail školy

Organizátor studia TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o.
Adresa sídla školy Libčická 399/8, 181 00, Praha 8 - Čimice
Kontakt na společnost tel: 233 554 786
Fax: 233 554 694
e-mail: obchod@trivis.cz
web: www.trivis.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

SŠV – poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru vzdělání BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST ve vzdělávacím programu VEŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA ve 4leté denní formě vzdělávání a 3letém nástavbovém studiu v dálkové formě vzdělávání. VOŠ – poskytuje vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol s maturitou v oboru vzdělání BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST ve 3leté denní a 4leté dálkové formě vzdělávání ve vzdělávacích programech PREVENCE KRIMINALITY a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Ostatní právo

0 Kč
1. Humanities
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
denní, bakalářské
Praha
181 500 Kč
2. LL.M. - Master of Laws
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
dálkové, kvalifikační
Brno
3. LLM program
London International Graduate School
externí, kvalifikační
Praha 4
121 000 Kč
4. vzdělávací program LL.M. (Master of Laws)
Ústav práva a právní vědy®, o.p.s.
dálkové, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské, kvalifikační
Praha - Holešovice
21 000 Kč
5. Prevence kriminality
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola…
kombinované, nadstavbové
Praha
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.033s
design: widegrafik.