Krizové řízení

Studium nabízí TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o.

Studium nabízí 3letá denní forma vzdělávání, 4letá dálková forma vzdělávání
Cena (neplátce DPH) 21 000 Kč
Poznámka k ceně 16.000,- Kč pro 4letou dálkovou formu vzdělávání
Lokalita studia odloučené pracoviště Glowackého 6/555, Praha 8 - Troja, 181 00, Praha
Kontakt Mgr. Zdeněk Krejčí
tel: 283 911 561
Fax: 283 911 561
e-mail: trivis.vos@seznam.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Příprava studentů po stránce teoretické i praktické pro výkon činností na úseku krizového řízení při vyhlášení krizových stavů v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod a nebezpečí, které značně ohrožují životy, zdraví a majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Organizace studia

Cizí jazyk, filosifie a etika, sociologie ochrana životního prostředí, přírodovědné základy, seminář k absolventské práci, psychologie, právo, management a podnikání, krizové řízení a IZS, ochrana obyvatelstva, živelní pohromy, průmyslové havárie, prevence kriminality, informační odpora krizového řízení, krizové plánování, praktická příprava (zdravověda a první pomoc, kynologie, medicína katastrof, velitelsko štábní cvičení), požární ochrana a prevence, BOZP, odborná praxe. Denní forma vzdělávání – pravidelný rozvrh (28 hod. týdně), třítýdenní zkušební období v každém výukovém období školního roku, 5 dvoutýdenních bloků odborné praxe během celé doby vzdělávání. Dálková forma vzdělávání – 3 pětidenní konzultace (Po – Pá) v každém výukovém období školního roku, 2 třítýdenní bloky odborné praxe během celé doby vzdělávání.

Www stránka www.trivis.info
Studium je ukončeno absolutorium
Podmínky přijetí Posouzení všeobecného rozhledu - písemný test, písemný test z cizího jazyka, ústní pohovor na téma profesionální orientace.
Další informace o studiu Školné je splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu, další pak vždy k 30. červnu a 31. lednu příslušného školního roku.
Uplatnění absolventů Absolventi najdou uplatnění např. ve středních článcích řízení státní správy a územní samosprávy,zejména v bezpečnostních radách,referátech obrany a ochrany, havarijních komisích, v různých funkcích státní, městské a obecní policie i dalších bezpečnostně zaměřených sborech a orgánech státní správy a krizových štábech, v řídících funkcích útvarů ochran průmyslových podniků, organizací a institucí a jako pracovníci operačních středisek jednotlivých složek IZS - hasiči, záchranné sbory, civilní ochrana.

Detail školy

Organizátor studia TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o.
Adresa sídla školy Libčická 399/8, 181 00, Praha 8 - Čimice
Kontakt na společnost tel: 233 554 786
Fax: 233 554 694
e-mail: obchod@trivis.cz
web: www.trivis.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

SŠV – poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru vzdělání BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST ve vzdělávacím programu VEŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA ve 4leté denní formě vzdělávání a 3letém nástavbovém studiu v dálkové formě vzdělávání. VOŠ – poskytuje vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol s maturitou v oboru vzdělání BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST ve 3leté denní a 4leté dálkové formě vzdělávání ve vzdělávacích programech PREVENCE KRIMINALITY a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Ostatní právo

181 500 Kč
1. LL.M. - Master of Laws
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
dálkové, kvalifikační
Brno
36 000 Kč
2. Finanční kontrola
Akademie STING, o.p.s.
denní, bakalářské
Brno
21 000 Kč
3. Krizové řízení
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola…
kombinované, nadstavbové
Praha
4. Právní administrativa
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, s.r.o., soukromá…
denní, čtvrtletní
Žďár nad Sázavou
0 Kč
5. Právo a právní věda
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
denní, magisterské
Brno
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.036s
design: widegrafik.