Aplikovaná fyzika (prezenční)

Studium nabízí Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 250 Kč
Lokalita studia Bezručovo nám 13 , 746 01 , Opava
Kontakt prof. RNDR. Zdeněk Suchlík, CSc. ( Vedoucí ústavu fyziky)
tel: +420 684 286
e-mail: physics@fpf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studijní program Aplikovaná fyzika nabízí:

Studijní obor POČÍTAČOVÁ TECHNIKA A JEJÍ APLIKACE

Posluchači získají znalosti a dovednosti týkající se využití počítačové techniky ve fyzice, matematice a informatice. Zaměří se na práci s počítačovými sítěmi, multimédii, počítačovou grafikou, měřicími a operačními systémy, elektronikou a dalšími.V tomto studijním oboru si mohou vybrat ze tří odborných profilací: počítačové sítě, programování nebo počítačové měřicí systémy. Rovněž mohou získávat zahraniční studijní zkušenosti během stáží v rámci výměnných studijních pobytů . Absolventi tohoto oboru najdou velmi široké uplatnění v praxi.

Studijní obor MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obor je rozdělen do dvou částí. V té první, která se věnuje monitorování životního prostředí a jeho ochraně, se posluchači seznámí nejen s fyzikálními disciplínami aplikovanými na tuto problematiku, ale osvojí si také principy měření vybraných fyzikálních veličin, které jsou nezbytné pro monitoring životního prostředí. V části druhé se posluchači dozvědí základy veřejné správy, včetně její aplikace při ochraně životního prostředí a příslušnou legislativu. Studium pak umožňuje práci na místech odborných pracovníků, v územních orgánech státní správy, na nižším a středním stupni řízení regionálního rozvoje a spolupráce s EU nebo u agentur a poradenských firem zajišťujících rozvoj různých podnikatelských aktivit.

Studijní obor MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY

Cílem je připravit posluchače na samostatnou práci s multimediální technikou a efektivní spolupráci s umělci, vědci a dalšími specialisty v široké oblasti multimediální tvorby. Absolventi budou schopni samostatně zvládnout zejména technickou, tj. „multimediálně počítačovou“ stránku realizace audiovizuálních děl nejrůznějších druhů (např. multimediálních prezentací či výukových programů, filmů a dalších). Důraz je kladen na fyzikálně informatickou stránku multimédií a tvorbu výukových prezentačních programů především pro oblast přírodních věd.

Www stránka www.fpf.slu.cz
Studium je ukončeno Bakalářská práce, Státní bakalářská zkouška
Podmínky přijetí Astrofyzika přijímací řízení bez přijímací zkoušky* Monitorování životního prostředí PZ: fyzika Multimediální techniky ÚZ: pohovor z všeobecných studijních předpokladů a exaktních disciplín (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)
Uplatnění absolventů Počítačová technika a její aplikace Absolvent najde uplatnění v profesích zabývajících se měřením a regulací, počítačovými sítěmi, telekomunikacemi, programováním a dalšími obory IS/IT. Získané dovednosti uplatní v široké škále podniků a firem, v oblasti služeb, ve státní správě, v oblasti IS/IT i jako OSVČ. Monitorování životního prostředí Absolventi najdou uplatnění v územních orgánech státní správy, v průmyslových a zemědělských podnicích, lesnictví, u agentur a poradenských firem zajišťujících rozvoj různých podnikatelských aktivit a služeb v oblasti životního a pracovního prostředí a zaměstnanosti v obcích a regionech. Multimediální techniky Absolvent může pracovat samostatně či jako zaměstnanec ve větším technickém či (dle individuálních schopností) tvůrčím týmu firmy, která se věnuje multimediím či audiovizi, což je např. televize, tisk nebo audiovizuální či komunikační centra (dnes často zřizovaná v rámci mnoha velkých firem).

Detail školy

Organizátor studia Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Bezručovo nám. 13, 746 01 , Opava
Kontakt na společnost tel: 553 684 200
Fax: 553716948
e-mail: silvie.kasna@fpf.slu.cz
web: www.fpf.slu.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Fyzika a biofyzika

454 Kč
1. Fyzika (prezenční,kombinované)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, doktorandské
Opava
2. Program Fyzika, obor Fyzika
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
0 Kč
3. Fyzika (prezenční)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, bakalářské
Opava
4. Fyzika (navazující)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, magisterské
Opava
5. Program Biofyzika, obor Biofyzika
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.041s
design: widegrafik.