Filologie

Studium nabízí Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Lokalita studia Masarykova tř. 37, 746 01, Opava
Kontakt Doc. PhDr. Pavel Kolář,CSc. (Vedoucí ústavu cizích jazyků) a Doc. PhDr. Eva Hoeflerová, Ph.D.(Vedoucí ústavu bohemistiky a knihovnictví)
tel: 553 684 461 (ÚCJ) 553 684 419
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

bakalářský studijní progam Filologie nabízí tyto obory:

ANGLIČTINA + NĚMČINA

Absolvent výborně ovládá mluvenou a psanou angličtinu resp. němčinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Má hluboké znalosti lingvoreálií a přehled zejména o novější anglicky (německy) psané literatuře.

ANGLIČTINA + ITALŠTINA

NĚMČINA + ITALŠTINA

Absolvent se stává zkušeným uživatelem mluvené i psané angličtiny,(němčiny) a italštiny na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

ČESKÁ LITERATURA

Základem studia je nezbytná znalost české gramatiky, spisovné výslovnosti a stylistiky, kterou si posluchači dále prohlubují v praktických cvičeních.

ANGLIČTINA PRO ŠKOLSKOU PRAXI- kombinované

NĚMČINA PRO ŠKOLSKOU PRAXI – kombinované

Absolvent by měl ovládat mluvenou a psanou angličtinu resp. němčinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vzhledem k zaměření studia je charakteristickou součástí profilu absolventa oboru také znalost didaktiky vyučování předmětu a schopnost aplikovat ji tvůrčím způsobem v pedagogickém procesu.

ANLIČTINA + ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA + ITALŠTINA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA + NĚMČINA

Www stránka www.fpf.slu.cz
Studium je ukončeno Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí Angličtina + Český jazyk a literatura PZ: angličtina (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Angličtina + Němčina PZ: angličtina, němčina (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Angličtina + Italština PZ: angličtina, italština (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Český jazyk a literatura + Italština PZ: italština (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Český jazyk a literatura + Němčina PZ: němčina (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Němčina + Italština PZ: němčina, italština (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Angličtina pro školskou praxi PZ: angličtina (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Němčina pro školskou praxi PZ: němčina (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz) Česká literatura PZ: NSZ/OSP (aktuální informace na http://www.scio.cz/nsz)
Uplatnění absolventů ANGLIČTINA + NĚMČINA K jeho kvalifikaci patří i znalost sociokulturní problematiky spojené s tímto teritoriem. Je připraven pro působení v profesích, jakými jsou např. odborný pracovník pro anglicky (německy) mluvící oblast, pracovník v kulturních centrech, v podnikatelské sféře, ve státní správě apod. ITALŠTINA Absolventi se mohou uplatnit ve firmách zaměřených jak na výrobní, tak na obchodní činnost, dále v oblasti služeb a turistického ruchu, v cestovních agenturách a zprostředkovatelských kancelářích, v oblasti mezinárodních styků. ANGLIČTINA, NĚMČINA PRO ŠKOLSKOU PRAXI Cílovou skupinou těchto tříletých bakalářských studijních oborů v kombinované formě jsou především učitelé, kteří mimo rámec své aprobace, tj. bez odpovídající kvalifikace, vyučují angličtinu nebo němčinu. Studium je zaměřeno v první řadě na specifické rozšíření učitelské aprobace. Výuka těchto oborů je zajišťována Ústavem cizích jazyků FPF SU. ČESKÁ LITERATURA Absolventi se mohou uplatnit v práci s textem v redakcích a vydavatelstvích, rozhlasových a televizních studiích nebo jako pracovníci v literárních muzeích, případně po další odborné průpravě jako pracovníci v oboru literární vědy a kritiky. Po doplnění pedagogického minima mohou také vyučovat češtinu na základní škole.

Detail školy

Organizátor studia Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Bezručovo nám. 13, 746 01 , Opava
Kontakt na společnost tel: 553 684 200
Fax: 553716948
e-mail: silvie.kasna@fpf.slu.cz
web: www.fpf.slu.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Jazyky a literatura

1. Filologie (navazující)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, magisterské
Opava
55 000 Kč
2. Literární tvorba se specializacemi Tvůrčí psaní - Spisovatel nebo…
Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r…
denní, magisterské
Praha 4
0 Kč
3. Jazyková a literární kultura
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
26 000 Kč
4. Pomaturitní studium - francouzština
Lingua Centrum jazyková škola - Mgr. Pavel Pospíšil
denní, kvalifikační
Olomouc
26 000 Kč
5. Pomaturitní studium - španělština
Lingua Centrum jazyková škola - Mgr. Pavel Pospíšil
denní, kvalifikační
Olomouc
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.039s
design: widegrafik.