Informatika (prezenční,kombinované studium)

Studium nabízí Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 250 Kč
Lokalita studia Bezručovo nám. 13, 746 01 , Opava
Kontakt Doc. RNDr. Alice Kelemenová ( Vedoucí ústavu informatiky)
tel: 553 684 368
e-mail: hana.cerninova@fpf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Bakalářský studijní program Informatika nabízí :

Studijní obor INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Jádro studia je tvořeno dvěma bloky. Předměty teoretické informatiky umožňují posluchačům nahlédnout do principů informačních technologií. Naproti tomu blok aplikované informatiky přináší informace žádané v praxi, jako je analýza a návrh software v řadě programovacích jazyků, databázové technologie, operační systémy, systémové inženýrství, podnikové informační systémy, webové technologie, základy umělé inteligence a další.

Studijní obor INFORMTIKA(dvouoborové) + ANGLIČTINA

Www stránka www.fpf.slu.cz
Studium je ukončeno Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Přijímací řízení bez přijímací zkoušky. INFORMATIKA + ANGLIČTINA Přijímací zkouška: angličtina
Uplatnění absolventů Informatika a výpočetní technika Absolvent oboru je vývojovým pracovníkem a kvalifikovaným uživatelem softwarových produktů. Uplatnění je velmi široké: od návrhu a údržby webových stránek nebo analýzy a návrhu softwarových systémů, přes oblast databází, podnikových informačních systémů, až po správu u systémů, počítačových sítí nebo systémové inženýrství. Absolvent s profilem informačních technologií je na trhu práce v České republice i v Evropě dlouhodobě vysoce žádán. Absolvování bakalářské informatiky je také předpokladem pro navazující studium informatiky. Informatika (pro dvojkombinaci) Absolvent je schopen kvalifikovaně využívat softwarové produkty, zabezpečit jejich údržbu a provoz, zabezpečit kvalifikované provozování výpočetní a prezentační techniky a tím se uplatnit přímo v praxi. Tyto nabyté dovednosti rozšiřují také možnosti uplatnění absolventů v návaznosti na druhý obor.

Detail školy

Organizátor studia Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Bezručovo nám. 13, 746 01 , Opava
Kontakt na společnost tel: 553 684 200
Fax: 553716948
e-mail: silvie.kasna@fpf.slu.cz
web: www.fpf.slu.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Počítačové inženýrství

1. Informatika
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, doktorandské
Opava
0 Kč
2. Informační a řídicí technologie
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
dálkové, bakalářské
Zlín
0 Kč
3. Bezpečnostní technologie, systémy a management
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
dálkové, bakalářské
Zlín
4. Program Elektrotechnika a informatika, obor Měřící a výpočetní…
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
0 Kč
5. Informační a řídicí technologie
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.039s
design: widegrafik.