Filologie (navazující)

Studium nabízí Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 2 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 450 Kč
Lokalita studia Masarykova tř.37, 746 01, Opava
Kontakt Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (Vedoucí ústavu cizích jazyků)
tel: +420 553 684 461
e-mail: ucj@fpf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Magisterský navazující program nabízí obory:

Studijní obory ANGLIČTINA(jednooborová, prezenční kombinované) Studijní obor NĚMČINA(jednooborová, prezenční, kombinované)

Studijní obor ANGLIČTINA + NĚMČINA(prezenční)

Www stránka www.fpf.slu.cz
Studium je ukončeno Diplomová práce, Státní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí Angličtina + Němčina Ústní zkouška: znalost praktického jazyka na úrovni C1 ERRJ v obou jazycích.Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie, oboru Angličtina + Němčina nebo příbuzného oboru. Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz. Angličtina (jednooborová) Ústní zkouška: znalost praktického jazyka na úrovni C1 ERRJ Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie, oboru Angličtina nebo příbuzného oboru. Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz. Němčina (jednooborová) Ústní zkouška: znalost praktického jazyka na úrovni C1 ERRJ Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie, oboru Němčina nebo příbuzného oboru. Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz.
Uplatnění absolventů Angličtina+ Němčina Absolvent výborně ovládá mluvenou a psanou angličtinu resp. němčinu na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro jeho výstupní profil je zásadní zvládnutí jazykového systému, pochopení jeho zákonitostí a především schopnost aplikovat získanou teoretickou specializaci na široké spektrum vysokoškolských dovedností spojených s oborem. Absolvent bude jazykovým odborníkem s prohloubenými znalostmi a dovednostmi, pro něž by nemněl být problém nalézt adekvátní uplatnění v oblasti služeb a cestovního ruchu, v oblasti mezinárodních styků, ve státní správě, médiích případně v obchodních nebo výrobních firmách. Angličtina (jednooborová) Absolvent výborně ovládá mluvenou a psanou angličtinu resp. němčinu na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro jeho výstupní profil je zásadní zvládnutí jazykového systému, pochopení jeho zákonitostí a především schopnost aplikovat získanou teoretickou specializaci na široké spektrum vysokoškolských dovedností spojených s oborem. Absolvent bude jazykovým odborníkem s prohloubenými znalostmi a dovednostmi, pro něž by neměl být problém nalézt adekvátní uplatnění v oblasti služeb a cestovního ruchu, v oblasti mezinárodních styků, ve státní správě, médiích případně v obchodních nebo výrobních firmách. Němčina (jednooborová) Absolvent dokonale ovládá mluvenou a psanou němčinu na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, má kvalitní znalosti literatury a lingvoreálií německy mluvících zemí, teoretických souvislostí a metodologické problematiky jednotlivých disciplín. Pro jeho výstupní profil je zásadní zvládnutí jazykového systému, pochopení jeho zákonitostí a především schopnost aplikovat získanou teoretickou specializaci na široké spektrum vysokoškolských dovedností spojených s oborem. Studium filologie je zaměřeno na chápání jazyka jako dynamického systému a už ze své podstaty je u absolventa spojováno s uvědoměním si nutnosti dalšího vzdělání. Rozsah studijní nabídky s odpovídající specializací vytváří dobré předpoklady pro to, aby nejlepší absolvent mohl zdárně pokračovat v doktorském studiu.

Detail školy

Organizátor studia Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Bezručovo nám. 13, 746 01 , Opava
Kontakt na společnost tel: 553 684 200
Fax: 553716948
e-mail: silvie.kasna@fpf.slu.cz
web: www.fpf.slu.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Jazyky a literatura

1. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem…
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola…
denní, čtvrtletní
Kunovice
23 500 Kč
2. Jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny
První soukromá škola jazyků v Chrudimi
denní, kvalifikační
Chrudim
22 453 Kč
3. Jednoletý pomaturitní kurz cizích jazyků
Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem…
denní, pomaturitní
Jindřichův Hradec
0 Kč
4. Jazyková a literární kultura
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
5. Roční Pomaturitní studium pro začátečníky a pokročilé
Richard Musil spol. s r.o, Soukromý vzdělávací institut
dálkové, pomaturitní
Ústí nad Labem
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.032s
design: widegrafik.