Fyzika (navazující)

Studium nabízí Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 2 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 250 Kč
Lokalita studia Bezručovo nám. 13, 746 01, Opava
Kontakt prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Vedoucí ústavu fyziky)
tel: +420 553 684 285
e-mail: physics@fpf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Navazující magisterský program nabízí studijní obory:

TEORETICKÁ FYZIKA

Po absolvování bakalářského studia Fyzika či příbuzného oboru je možno pokračovat ve studiu navazujícím magisterském. Během dvouletého prezenčního studia studenti získávají znalosti a dovednosti v řadě oblastí klasické a moderní fyziky, matematiky a výpočetních metod.Studium tohoto oboru je možné zakončit rigorózní zkouškou s titulem RNDr. Absolventi najdou uplatnění především v základním i aplikovaném výzkumu, průmyslových podnicích, případně získávají vynikající základ pro doktorské studium.

Studium je ukončeno Diplomová práce, Státní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí Přijímací řízení bez přijímací zkoušky. Předpokladem je ukončené bakalářské studium fyziky nebo příbuzných oborů.
Uplatnění absolventů Najde uplatnění především v základním i aplikovaném výzkumu, průmyslových podnicích i v oblasti služeb. Magisterské studium teoretické fyziky ovšem vytváří velmi dobré předpoklady i pro vědeckou práci v rámci doktorského studia, jež je základem pro působení v akademickém prostředí vysokých škol a výzkumných ústavů. Další aktuální informace jsou dostupné v online formě na http://www.physics.cz/

Detail školy

Organizátor studia Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Bezručovo nám. 13, 746 01 , Opava
Kontakt na společnost tel: 553 684 200
Fax: 553716948
e-mail: silvie.kasna@fpf.slu.cz
web: www.fpf.slu.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Fyzika a biofyzika

1. Program Fyzika, obor Fyzika pro vzdělávání
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
2. Fyzika (navazující)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, magisterské
Opava
3. Program Biofyzika, obor Biofyzika
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
0 Kč
4. Fyzika (prezenční)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, bakalářské
Opava
5. Program Fyzika, obor Fyzika
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.031s
design: widegrafik.