Informační studia a knihovnictví (navazující)

Studium nabízí Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 2 roky
Cena (neplátce DPH) 450 Kč
Poznámka k ceně Přihláška podaná elektronicky
Lokalita studia Bezručovo nám. 13, 746 01, Opava
Kontakt Doc. PhDr. Eva Höeflerová (Vedoucí ústavu bohemistiky a knihovnictví) a Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. (Vedoucí ústavu informatiky)
tel: +420 553 419 (368 - Ústav info
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Navazující magisterský studijní program nabízí studujní obory:

INFORMAČNÍ A KNIHOVNICKÁ STUDIA (prezenční, kombinovaná) Koncepce studijního oboru vychází ze společenské potřeby vysoce kvalifikovaných odborníků v oblastech spojených s informačními procesy ve společnosti a odborných pracovníků v celé síti knihoven, které zcela mění technologii zpracování a zpřístupňování dokumentových informací.Ústav informatiky FPF SU.

KNIHOVNICTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNÉ KNIHOVNY KOMUNITNÍHO TYPU (prezenční) Rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti bakalářského oboru knihovnictví. Absolventi budou schopni se uplatnit jako řídicí pracovníci veřejných knihoven (všech úrovní řízení), dále jako redaktoři, referenční specialisté, lektoři besed a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání nebo také jako tiskoví mluvčí veřejných knihoven a kulturních institucí. Výuku oboru zajišťuje Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU.

Www stránka www.fpf.slu.cz
Studium je ukončeno Diplomová práce, Státní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí Informační a knihovnická studia (Ústav informatiky) Ústní zkouška: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví(Ústav bohem. a knih.) Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7201 Informační studia a knihovnictví, oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví nebo příbuzného oboru. Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu Ústní zkouška: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Knihovnictví Předpokladem je dále úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7201 Informační studia a knihovnictví, oboru Knihovnictví nebo příbuzného oboru.
Uplatnění absolventů Informační a knihovnická studia Absolvent se může uplatnit jako vedoucí pracovník rozsáhlých provozů informačních služeb v knihovnách a informačních institucích; jako informační manažer pro projektování, budování a správu informačních databází; jako projektant komplexních knihovnicko-informačních systémů pracujících na bázi výpočetní a komunikační techniky; jako manažer, správce a provozovatel tradičních a digitálních knihovnických fondů; jako tvůrce, editor a provozovatel bibliografických a fulltextových informačních databází určených pro speciální odborné nebo i široké občanské uplatnění; jako informační analytik pro procesy sběru, zpracování, ukládání, zpětného vyhledávání a šíření informací v účelově budovaných informačních fondech podniků, škol i veřejných institucí; jako informační konzultant. Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu Absolvent bude schopen uplatnit se jako řídící pracovník veřejných knihoven (všech úrovní řízení), bibliograf (konceptor, tvůrce všech typů bibliografických děl), akvizitér knihovních a speciálních fondů, ediční pracovník, odborný informační pracovník bibliograficko-informačních služeb, referenční specialista vyřizující dotazy z referenčních systémů a databází, lektor besed, lekcí knihovnicko-bibliografické přípravy, celoživotního vzdělávání, moderátor komunitních aktivit, tiskový mluvčí kulturních institucí atd.

Detail školy

Organizátor studia Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Bezručovo nám. 13, 746 01 , Opava
Kontakt na společnost tel: 553 684 200
Fax: 553716948
e-mail: silvie.kasna@fpf.slu.cz
web: www.fpf.slu.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Informační systémy

1. Program Informatika, obor Informatika pro vzdělávání
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
2. Informační technologie - tříleté bakalářské studium
Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
0 Kč
3. Informační technologie - počítačové sítě a systémy
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, čtvrtletní
Brno
4. Systémové inženýrství a informatika, obor Systémy projektového řízení
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
denní, bakalářské
Plzeň
0 Kč
5. MBA Řízení informačních technologií
Business Institut EDU a.s.
e-learning, MBA
Praha
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.031s
design: widegrafik.