Informatika

Studium nabízí Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 450 Kč
Lokalita studia Bezručovo nám. 13, 746 01 , Opava
Kontakt Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
tel: +420 553 684 368
e-mail: hana.cerninova@fpf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studijní program nabízí obor:

AUTONOMNÍ SYSTÉMY

Doktorský studijní obor Autonomní systémy lze studovat v prezenční a kombinované formě, přičemž v prezenční formě je obor tříletý, v kombinované pětiletý. Cílem studia je příprava odborníků specializovaných na výzkum, resp. řešení odborných problémů současné pokročilé informatiky a robotizace, schopných vědecky pracovat na úrovni mezinárodních standardů. Posluchači se seznámí s jednotlivými autonomními systémy (webové a softwarové agenty, robotické kolektivy nebo internet jako celek), budou zkoumat vznik a chování těchto kolektivů a systémů, jejich modelování a návrh. Při sestavování studijního plánu posluchače je kladen důraz na nejnovější vědecké poznatky a individuálně doplněn o další předměty jeho odborného profilu.

Www stránka www.fpf.slu.cz
Studium je ukončeno Disertační práce, Rigorozní zkouška
Podmínky přijetí Předpokladem je ukončené magisterské studium. Ústní zkouška: Znalosti informatiky na úrovni vysokoškolského studia a prokázání předpokladů k odborné práci na základě publikovaných, případně nepublikovaných výsledků.
Uplatnění absolventů Absolvent se uplatní ve firmách zabývajících se pokročilou nebo alternativní informatizací, automatizací nebo robotizací, vyžadujících vysoce kvalifikovaný a samostatný přístup k řešení problémů, resp. jako profesionální vedoucí vývojových týmů určených k řešení takových problémů. Dalším uplatněním je pozice pedagogického pracovníka na vysokých školách technického směru, dále uplatnění v resortních výzkumných ústavech nebo v ústavech Akademie věd České republiky.

Detail školy

Organizátor studia Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Bezručovo nám. 13, 746 01 , Opava
Kontakt na společnost tel: 553 684 200
Fax: 553716948
e-mail: silvie.kasna@fpf.slu.cz
web: www.fpf.slu.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Počítačové inženýrství

1. Program Elektrotechnika a informatika, obor Měřící a výpočetní…
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
0 Kč
2. Informační a řídicí technologie
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
3. Systémové inženýrství a informatika
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
0 Kč
4. Bezpečnostní technologie, systémy a management
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
5. Informatika (prezenční,kombinované studium)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, bakalářské
Opava
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.047s
design: widegrafik.