Historické vědy

Studium nabízí Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 450 Kč
Lokalita studia Bezručovo nám. 13 , 746 01, Opava
Kontakt Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.( Vedoucí ústavu archeologie) a Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph. D. (Vedoucí ústavu Historických věd)
tel: +420 553 684 479 (472 Archeolo
e-mail: petra.kuklova@fpf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studijní program nabízí obor :

ARCHEOLOGIE

HISTORIE SE ZAMĚŘENÍM NA ČESKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY Studijní obor je tříletý je realizován v prezenční formě i ve formě kombinované. Předpokladem je absolvování magisterského studia archeologie resp. historie nebo příbuzného oboru. Absolventi jsou samostatní kvalifikovaní vědečtí pracovníci působících zejména na výzkumných pracovištích a vysokých školách, případně na vedoucích pozicích v muzeích, galeriích a archivech.

Www stránka www.fpf.slu.cz
Studium je ukončeno Disertační ptáce , Rigorozní zkouška
Podmínky přijetí Archeologie Ukončené magisterské (nebo odpovídající VŠ) studium archeologického studijního oboru, prokázání předpokladů k odborné práci na základě publikovaných či nepublikovaných výsledků, úspěšné absolvování přijímací zkoušky, jejímž základem bude obhajoba projektu doktorské práce. Historie se zaměřením na české a československé dějiny Znalost historie na úrovni vysokoškolského studia a prokázání předpokladů k odborné práci na základě publikovaných, resp. nepublikovaných výsledků, prezentace doktorského projektu.
Uplatnění absolventů Absolventi jsou kvalifikovaní vědečtí pracovníci, působící zejména na pracovištích Akademie věd a vysokých školách, mohou také zastávat přiměřené funkce v dalších typech institucí, zabývajících se archeologií a archeologickými nálezy (zejména ústavy památkové péče, muzea, občanská sdružení), mohou také hledat uplatnění na vyšších pozicích státních a samosprávných úřadů při správě a ochraně národního kulturního dědictví. Historie se zaměřením na české a československé dějiny Absolventi jsou samostatní kvalifikovaní vědečtí pracovníci působících zejména na výzkumných pracovištích a vysokých školách, případně na vedoucích pozicích v muzeích, galeriích a archivech.

Detail školy

Organizátor studia Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Bezručovo nám. 13, 746 01 , Opava
Kontakt na společnost tel: 553 684 200
Fax: 553716948
e-mail: silvie.kasna@fpf.slu.cz
web: www.fpf.slu.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Historie

0 Kč
1. Historické vědy - Církevní a obecné dějiny
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, doktorandské
Praha 6
2. Historické vědy (prezenční)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, bakalářské
Opava
3. Historické vědy (navazující)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, magisterské
Opava
0 Kč
4. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, magisterské
Praha 6
5. Historické vědy
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, doktorandské
Opava
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.036s
design: widegrafik.