Politologie

Studium nabízí Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Studium nabízí 3 roky
Studium je ukončeno titulem Bakalář (Bc.)
Cena (neplátce DPH) 19 900 Kč
Poznámka k ceně poplatek za studium za jeden semestr
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Ovčárecká 312, 280 02, Kolín
Kontakt Bc. Jitka Čepeláková, DiS., vedoucí studijního oddělení
tel: +420/ 321 734 725
Fax: +420/ 321 734 720
e-mail: studijni@vspsv.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent bakalářského studijního programu politologie ARC – VŠPSV je vybaven znalostmi politické teorie, mezinárodních vztahů a obecného společenskovědního základu. Je schopen orientovat se v politické realitě České republiky, Evropské unie, středoevropského prostoru i světa, dokáže systematicky analyzovat politické procesy a děje, stejně jako je interpretovat. Ovládá fungování veřejné správy a institucí politického systému, dovede samostatně připravovat a řídit činnosti spojené s prací v politice (např. volební kampaň, analýza a příprava programů politických stran, činnost stranického sekretariátu apod.). Díky již zmíněnému všestrannému vzdělaní v oboru politické vědy jsou absolventi schopni politického myšlení tj. schopnosti věcně analyzovat politické jevy a jsou schopni dávat praktická a logicky zdůvodnitelná doporučení pro řešení politických problémů, jsou skutečnými profesionály, kterých není na českém trhu práce dostatek, zejména v souvislosti s působením České republiky v mezinárodních organizacích (Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropská unie apod.). Část absolventů bude jistě pokračovat v magisterském studiu politologie, na které jsou absolventi školy výborně připraveni (úspěšnost při přijímání na magisterské studium na všech typech škol v ČR a EU se blíží 100%).

Www stránka www.vspsv.cz
Studium je ukončeno státní zkouška

Detail školy

Organizátor studia Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla školy Ovčárecká 312, 28002, Kolín
Kontakt na společnost tel: +420/ 321 734 711
Fax: +420/ 321 734 720
e-mail: arc@vspsv.cz
web: www.vspsv.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Politologie

19 900 Kč
1. Politologie
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a…
externí, bakalářské
Kolín
19 900 Kč
2. Politologie
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a…
denní, bakalářské
Kolín
2 359,50 €
3. Master's degree programme in European Politics
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
denní, magisterské
Brno
0 Kč
4. International Relations & Diplomacy
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
denní, magisterské
Praha
42 120 Kč
5. Mezinárodní a teritoriální studia
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
denní, bakalářské
České Budějovice
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.041s
design: widegrafik.