Ekonomika a management

Studium nabízí Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Studium je ukončeno titulem Bc., Ing., PhD.
Lokalita studia Zemědělská 1, 602 00, Brno
Kontakt Jiří Wagner
e-mail: studijni@pef.mendelu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

V tomto studiu máme 4 studijní obory:

Manažersko ekonomický – příprava na práci v ekonomické sféře, managementu, marketingu, atd.

Cestovní ruch – získávání odbornosti v cestovním ruchu, turismu, rozvoji regionu, atd.

Management obchodní činnosti – příprava na práci v obchodní sféře, maloobchodní a velkoobchodní činnosti, atd.

Sociálně ekonomický – zisk vzdělání v sociálně ekonomické sféře, příprava na práci s lidma, rozvoj manažerských dovedností, atd.

Organizace studia

Předměty jsou koncipována do přednášek (2hodiny) a cvičení (2hodiny). V průběhu semestru se píší semestrální práce. Předmět je ukončen zápočtem s následnou zkouškou. Předměty mají určitý počet kreditů, ty musí student získat, aby mohl jít ke státní zkoušce. Po odstudování všech předmětů, musí napsat závěrečnou práci, následně ji musí obhájit a složit závěrečnou státní zkoušku.

Www stránka www.pef.mendelu.cz
Studium je ukončeno státní zkouška s obhajobou bakalářské práce
Podmínky přijetí Přijímací zkoušky se skládají z matematiky a jednoho světového jazyka (anglický, německý, francouzský, ruský nebo španělský). Testy se píší přes PC, následně je ihned znám výsledek přijímací zkoušky. Další možností je účastnit se Národních srovnávacích zkoušek SCIO z matematiky a světového jazyka.
Uplatnění absolventů Absolventi se uplatní v širokém spektru činností. Jak v marketingu, managementu, v mezinárodních sférách, cestovním ruchu, ekonomických oborech, účetní a daňové problematice, ve veřejné sféře, finančnictví, atd. 98 % absolventů má po ukončení studia ihned práci.
Ubytování, strava a volný čas Všichni studenti prvních ročníků mají nárok na koleje. Ty jsou nově zrekonstruované s připojením na internet. V dalších ročnících rozhoduje dojezdová vzdálenost a prospěch studentů. Stravování je možné v menze, kde je navýběr z šesti druhů jídel. Cena jednoho jídla se pohybuje okolo 30,--. V okolí kolejí a kampusu univerzity je možné stravovat se ve studentských restauracích. Ve volném času mohou studenti navštěvovat sportovní klub, využívat venkovní hřiště u kolejí, univerzitní posilovnu, kurty a tělocvičnu. Město Brno nabízí velkou škálu možností, jak se pobavit, seberealizovat.

Detail školy

Organizátor studia Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Adresa sídla školy Zemědělská 1, 613 00, Brno
Kontakt na společnost tel: 420575132100
e-mail: studijni@pef.mendelu.cz
web: www.pef.mendelu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Bakálářské, navazující magisterské a doktorské studium v oblasti ekonomiky, managementu, financí, veřejné správy, cestovního ruchu, aplikované informatiky a automazizace řízení

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Obchod a marketing

9 500 Kč
1. Podnikání
Střední škola obchodně technická s.r.o.
dálkové, nadstavbové
Česko
71 780 Kč
2. Higher National Diploma Business and Management
Obchodní akademie Praha, s.r.o.
dálkové, bakalářské
Praha 9
36 000 Kč
3. Organizace a řízení malých a středních firem
Akademie STING, o.p.s.
externí, bakalářské
Brno
4. Ekonomika a management mezinárodního obchodu
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
denní, bakalářské
Liberec
16 500 Kč
5. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o.
denní, čtvrtletní
Brno
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.032s
design: widegrafik.