Hospodářská politika a správa

Studium nabízí Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Zemědělská 1, 602 00, Brno
Kontakt Jiří Wagner
e-mail: studijni@pef.mendelu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

V tomto studijním programu máme 2 studijní obory:

Finance – příprava odborníků ve finančním sektoru, bankovnictví, pojišťovnictví, burzovní sektor, atd.

Veřejná správa – příprava pro práci v soukromém sektoru, spolupráci s EU, přípravě projektů a tvorbě grantových příležitostí, atd.

Organizace studia

Předměty jsou koncipována do přednášek (2hodiny) a cvičení (2hodiny). V průběhu semestru se píší semestrální práce. Předmět je ukončen zápočtem s následnou zkouškou. Předměty mají určitý počet kreditů, ty musí student získat, aby mohl jít ke státní zkoušce. Po odstudování všech předmětů, musí napsat závěrečnou práci, následně ji musí obhájit a složit závěrečnou státní zkoušku.

Www stránka www.pef.mendelu.cz
Studium je ukončeno státní zkouška s obhajobou bakalářské práce
Podmínky přijetí Přijímací zkoušky se skládají z matematiky a jednoho světového jazyka (anglický, německý, francouzský, ruský nebo španělský). Testy se píší přes PC, následně je ihned znám výsledek přijímací zkoušky. Další možností je účastnit se Národních srovnávacích zkoušek SCIO z matematiky a světového jazyka.
Uplatnění absolventů Absolventi se uplatní v širokém spektru činností. Jak ve finančním sektoru, burzovních systémech, cenných papírech, pojišťovnictví, veřejné správě, organizaci EU, atd.
Ubytování, strava a volný čas Všichni studenti prvních ročníků mají nárok na koleje. Ty jsou nově zrekonstruované s připojením na internet. V dalších ročnících rozhoduje dojezdová vzdálenost a prospěch studentů. Stravování je možné v menze, kde je navýběr z šesti druhů jídel. Cena jednoho jídla se pohybuje okolo 30,--. V okolí kolejí a kampusu univerzity je možné stravovat se ve studentských restauracích. Ve volném času mohou studenti navštěvovat sportovní klub, využívat venkovní hřiště u kolejí, univerzitní posilovnu, kurty a tělocvičnu. Město Brno nabízí velkou škálu možností, jak se pobavit, seberealizovat.

Detail školy

Organizátor studia Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Adresa sídla školy Zemědělská 1, 613 00, Brno
Kontakt na společnost tel: 420575132100
e-mail: studijni@pef.mendelu.cz
web: www.pef.mendelu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Bakálářské, navazující magisterské a doktorské studium v oblasti ekonomiky, managementu, financí, veřejné správy, cestovního ruchu, aplikované informatiky a automazizace řízení

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Národní hospodářství

1. Národní hospodářství
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
denní, bakalářské
Praha
2. Veřejná správa a regionální rozvoj
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
denní, bakalářské
Praha
3. Hospodářská politika a správa
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
4. Ekonomie
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
denní, bakalářské
Praha
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.044s
design: widegrafik.