Systémové inženýrství a informatika

Studium nabízí Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Studium je ukončeno titulem Bc., Ing., PhD.
Lokalita studia Zemědělská 1, 602 00, Brno
Kontakt Jiří Wagner
e-mail: studijni@pef.mendelu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

V tomto studijním programu máme tento studijní obor:

Ekononimcká informatika – absolventi si osvojují zejména ekonomické a informatické dovednosti a znalosti. Absolventi mají v 98 % po dokončení studia ihned uplatnění na trhu práce.

Organizace studia

Předměty jsou koncipována do přednášek (2hodiny) a cvičení (2hodiny). V průběhu semestru se píší semestrální práce. Předmět je ukončen zápočtem s následnou zkouškou. Předměty mají určitý počet kreditů, ty musí student získat, aby mohl jít ke státní zkoušce. Po odstudování všech předmětů, musí napsat závěrečnou práci, následně ji musí obhájit a složit závěrečnou státní zkoušku.

Www stránka www.pef.mendelu.cz
Studium je ukončeno státní zkouška s obhajobou bakalářské práce
Podmínky přijetí Na tento obor je možnost dostat se i bez přijímacích zkoušek a to při vykonání maturitní zkoušky z Informatiky a Matematiky nejhůře s výsledkem 3.
Uplatnění absolventů Absolventi se uplatní v širokém spektru činností, zejména informatice, ekonomice, IT odděleních, internetovém marketingu, atd.
Ubytování, strava a volný čas Všichni studenti prvních ročníků mají nárok na koleje. Ty jsou nově zrekonstruované s připojením na internet. V dalších ročnících rozhoduje dojezdová vzdálenost a prospěch studentů. Stravování je možné v menze, kde je navýběr z šesti druhů jídel. Cena jednoho jídla se pohybuje okolo 30,--. V okolí kolejí a kampusu univerzity je možné stravovat se ve studentských restauracích. Ve volném času mohou studenti navštěvovat sportovní klub, využívat venkovní hřiště u kolejí, univerzitní posilovnu, kurty a tělocvičnu. Město Brno nabízí velkou škálu možností, jak se pobavit, seberealizovat.

Detail školy

Organizátor studia Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Adresa sídla školy Zemědělská 1, 613 00, Brno
Kontakt na společnost tel: 420575132100
e-mail: studijni@pef.mendelu.cz
web: www.pef.mendelu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Bakálářské, navazující magisterské a doktorské studium v oblasti ekonomiky, managementu, financí, veřejné správy, cestovního ruchu, aplikované informatiky a automazizace řízení

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Počítačové inženýrství

1. Systémové inženýrství a informatika
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
0 Kč
2. Informační technologie v administrativě
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
0 Kč
3. Informační a řídicí technologie
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
dálkové, bakalářské
Zlín
4. Program Elektrotechnika a informatika, obor Měřící a výpočetní…
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
5. Elektrotechnika a informatika – tříletý obor Komunikační a…
Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.