Dopravní logistika

Studium nabízí Vysoká škola logistiky o.p.s.

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Palackého 1381/25, 750 02, Přerov
Kontakt Běhalová Lenka
tel: 581 259 120
e-mail: studijni@vslg.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti pro řízení přepravy zboží, poskytování spedičních služeb, vedení celních agend, realizaci obchodních operací ve vnitrostátních a mezinárodních přepravách .

V odborném zaměření získá znalosti a praktické dovednosti v právních a technických normách, právních předpisech upravující jednotlivé druhy doprav, a to jak vnitrostátních tak i mezinárodních. Absolvent je obeznámen s tarifními systémy, konstrukcí tarifů a cen v dopravě .Je vychován k praktickému řešení problémů dopravní logistiky a přepravních systémů. Je obeznámen se zásadami skladového hospodářství, balení zboží a využívání manipulačních a mechanizačních prostředků. Ovládá problematiku celnictví, umí prakticky řešit problematiku proclívání zboží a je schopen poskytnout poradenskou činnost v této oblasti. Má potřebné znalosti o informačních technologiích, včetně technologie elektronického obchodování. Splňuje kritéria pro spolupráci se zahraničními partnery, ale i pro přípravu pracovníků v rámci Evropské unie.

Www stránka www.vslg.cz
Studium je ukončeno státní zkouška, bakalářská práce

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola logistiky o.p.s.
Certifikát ISO
Adresa sídla školy Palackého 1381/25, 750 02, Přerov
Kontakt na společnost tel: +420 581 259 149
Fax: +420 581 259 131
e-mail: studijni@vslg.cz
web: www.vslg.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející – jako jediná v ČR – dva první stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing.) v jedinečném studijním programu Logistika (B3713 Logistika a N3713 Logistika). Klade si za cíl nabídnout zájemcům o vysokoškolské vzdělání v této oblasti jeho dosažení v moderním a rychle se rozvíjejícím oboru a to jak na úrovni bakalářské (3-leté studijní obory), tak v navazujícím magisterském studiu. Navazující magisterské studium je určeno nejen pro absolventy bakalářského studia na VŠLG, kteří studium ukončí státní závěrečnou zkouškou, ale i pro absolventy bakalářského studia jiných vysokých škol s přijatými standardy na principu NCTS. Doba navazujícího studia je 2 roky a úspěšné studium je završeno získáním titul Inženýr. Vysoká škola logistiky je členem několika profesních organizací a to Asociace logistiky, LOADO – Logistika a doprava a je aktivním členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Vzhledem k tomu, že Vysoká škola logistiky o.p.s. se zaměřuje nejen na výchovu a vzdělávání mládeže, ale i na vzdělávání dospělých, spolupracuje přímo s firmami, zabývajícími se buď výhradně logistikou nebo zahrnující logistiku a zajišťuje vzdělávání jejich zaměstnanců v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Vysoké školy ve stále větší míře poskytují možnosti studia v rámci celoživotního vzdělávání. Cílem není jen nabídka dalšího vzdělávání kopírující obsah akreditovaných studijních programů. Další vzdělávání na Vysoké škole logistiky o.p.s. v Přerově nabízí jednotlivé předměty, kurzy a ucelené moduly, které dospělým a zejména zaměstnaným uchazečům o studium umožní postupně si zvyšovat kvalifikaci nebo se vzdělávat zájmově. Takto dosažené vzdělání bude na základě příslušných osvědčení akceptováno při vstupu do akreditovaného studijního programu v míře, kterou stanoví novela zákona o vysokých školách, ve shodě s představou prostupnosti terciárního vzdělávání s nabídkou studia v rámci celoživotního vzdělávání, která je součástí Boloňské deklarace.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Doprava

1. MBA Doprava, spoje a logistika

dálkové, MBA
Praha
2. Mechanizace a služby - dopravní a servisní služby
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková…
denní, čtvrtletní
České Budějovice
3. Dopravní logistika
Vysoká škola logistiky o.p.s.
denní, bakalářské
Přerov
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.048s
design: widegrafik.