Logistika cestovního ruchu

Studium nabízí Vysoká škola logistiky o.p.s.

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Palackého 1381/25, 750 02, Přerov
Kontakt Ladislava Možnarová
tel: 581 259 120
e-mail: studijni@vslg.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent oboru se uplatní v cestovních kancelářích jako samostatný referent pro jednání s organizacemi. Bude schopen zajistit speciální požadavky zákazníků, vytvářet nové nabídky cestovních kanceláří. Studiem získá schopnost vyhledávat a navrhovat turisticky zajímavá místa v ČR, začlenit je do turisticky zajímavých celků a zpracovávat nové projekty pro turistické využití oblastí. Najde také uplatnění u dopravců s osobní dopravou, kde může optimalizovat využití dopravních prostředků, dále v úřadech i orgánech státní správy a samosprávy v oddělení pro rozvoj oblasti. Vzhledem k dobré jazykové vybavenosti bude schopen samostatně jednat s organizacemi v zahraničí a poskytnout průvodcovské služby.

Www stránka www.vslg.cz
Studium je ukončeno státní zkouška, bakalářská práce

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola logistiky o.p.s.
Certifikát ISO
Adresa sídla školy Palackého 1381/25, 750 02, Přerov
Kontakt na společnost tel: +420 581 259 149
Fax: +420 581 259 131
e-mail: studijni@vslg.cz
web: www.vslg.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející – jako jediná v ČR – dva první stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing.) v jedinečném studijním programu Logistika (B3713 Logistika a N3713 Logistika). Klade si za cíl nabídnout zájemcům o vysokoškolské vzdělání v této oblasti jeho dosažení v moderním a rychle se rozvíjejícím oboru a to jak na úrovni bakalářské (3-leté studijní obory), tak v navazujícím magisterském studiu. Navazující magisterské studium je určeno nejen pro absolventy bakalářského studia na VŠLG, kteří studium ukončí státní závěrečnou zkouškou, ale i pro absolventy bakalářského studia jiných vysokých škol s přijatými standardy na principu NCTS. Doba navazujícího studia je 2 roky a úspěšné studium je završeno získáním titul Inženýr. Vysoká škola logistiky je členem několika profesních organizací a to Asociace logistiky, LOADO – Logistika a doprava a je aktivním členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Vzhledem k tomu, že Vysoká škola logistiky o.p.s. se zaměřuje nejen na výchovu a vzdělávání mládeže, ale i na vzdělávání dospělých, spolupracuje přímo s firmami, zabývajícími se buď výhradně logistikou nebo zahrnující logistiku a zajišťuje vzdělávání jejich zaměstnanců v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Vysoké školy ve stále větší míře poskytují možnosti studia v rámci celoživotního vzdělávání. Cílem není jen nabídka dalšího vzdělávání kopírující obsah akreditovaných studijních programů. Další vzdělávání na Vysoké škole logistiky o.p.s. v Přerově nabízí jednotlivé předměty, kurzy a ucelené moduly, které dospělým a zejména zaměstnaným uchazečům o studium umožní postupně si zvyšovat kvalifikaci nebo se vzdělávat zájmově. Takto dosažené vzdělání bude na základě příslušných osvědčení akceptováno při vstupu do akreditovaného studijního programu v míře, kterou stanoví novela zákona o vysokých školách, ve shodě s představou prostupnosti terciárního vzdělávání s nabídkou studia v rámci celoživotního vzdělávání, která je součástí Boloňské deklarace.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Cestovní ruch a gastronomie

1. Logistika cestovního ruchu
Vysoká škola logistiky o.p.s.
denní, bakalářské
Přerov
2. Ekonomika a management
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
107 690 Kč
4. MBA Management cestovního ruchu
Business Institut EDU a.s.
e-learning, MBA
Praha
65 000 Kč
5. Hotelnictví
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
denní, bakalářské
Brno
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.039s
design: widegrafik.