Logistika služeb

Studium nabízí Vysoká škola logistiky o.p.s.

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Palackého 1381/25, 750 02, Přerov
Kontakt Ladislava Možnarová
e-mail: studijni@vslg.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent se bude vyznačovat především znalostmi z oblastí organizačně řídící činnosti v drobném a středním podnikání a nebo ve firmách a úřadech veřejné správy. Bude schopen vést agendu menších firem, vypracovávat individuální a normativní správní akty, provádět správní řízení, provádět analýzu a rozbor společenských jevů a na jejich základě navrhovat maximálně efektivní opatření.

Www stránka www.vslg.cz
Studium je ukončeno státní zkouška, bakalářská práce

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola logistiky o.p.s.
Certifikát ISO
Adresa sídla školy Palackého 1381/25, 750 02, Přerov
Kontakt na společnost tel: +420 581 259 149
Fax: +420 581 259 131
e-mail: studijni@vslg.cz
web: www.vslg.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející – jako jediná v ČR – dva první stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing.) v jedinečném studijním programu Logistika (B3713 Logistika a N3713 Logistika). Klade si za cíl nabídnout zájemcům o vysokoškolské vzdělání v této oblasti jeho dosažení v moderním a rychle se rozvíjejícím oboru a to jak na úrovni bakalářské (3-leté studijní obory), tak v navazujícím magisterském studiu. Navazující magisterské studium je určeno nejen pro absolventy bakalářského studia na VŠLG, kteří studium ukončí státní závěrečnou zkouškou, ale i pro absolventy bakalářského studia jiných vysokých škol s přijatými standardy na principu NCTS. Doba navazujícího studia je 2 roky a úspěšné studium je završeno získáním titul Inženýr. Vysoká škola logistiky je členem několika profesních organizací a to Asociace logistiky, LOADO – Logistika a doprava a je aktivním členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Vzhledem k tomu, že Vysoká škola logistiky o.p.s. se zaměřuje nejen na výchovu a vzdělávání mládeže, ale i na vzdělávání dospělých, spolupracuje přímo s firmami, zabývajícími se buď výhradně logistikou nebo zahrnující logistiku a zajišťuje vzdělávání jejich zaměstnanců v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Vysoké školy ve stále větší míře poskytují možnosti studia v rámci celoživotního vzdělávání. Cílem není jen nabídka dalšího vzdělávání kopírující obsah akreditovaných studijních programů. Další vzdělávání na Vysoké škole logistiky o.p.s. v Přerově nabízí jednotlivé předměty, kurzy a ucelené moduly, které dospělým a zejména zaměstnaným uchazečům o studium umožní postupně si zvyšovat kvalifikaci nebo se vzdělávat zájmově. Takto dosažené vzdělání bude na základě příslušných osvědčení akceptováno při vstupu do akreditovaného studijního programu v míře, kterou stanoví novela zákona o vysokých školách, ve shodě s představou prostupnosti terciárního vzdělávání s nabídkou studia v rámci celoživotního vzdělávání, která je součástí Boloňské deklarace.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Všeobecné

0 Kč
1. Oděvnictví - oděvní design a návrhářství
Střední průmyslová škola oděvní, Prostějov, Vápenice 1
denní, čtvrtletní
Prostějov
15 500 Kč
2. Goodwill - vyšší odborná škola, s.r.o.
Goodwill - vyšší odborná škola, s.r.o
denní, pomaturitní
Frýdek-Místek
23 500 Kč
3. Jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny
První soukromá škola jazyků v Chrudimi
denní, kvalifikační
Chrudim
13 500 Kč
4. Podnikání
Střední škola obchodně technická s.r.o.
denní, nadstavbové
Česko
5. Ochrana obyvatelstva
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati…
denní, bakalářské
Uherské Hradiště
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.044s
design: widegrafik.