Program Aplikovaná informatika, obor Aplikovaná informatika

Studium nabízí Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Studium nabízí tři roky, šest semestrů
Lokalita studia Branišovská 31, 370 05, České Budějovice
Kontakt Eva Pšeničková
tel: +420 387 772 262
e-mail: studijni@prf.jcu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Aplikovaná informatika je oborem zaměřeným na oblasti informačních systémů a technologií. Zahrnuje základy teoretické informatiky, softwarového inženýrství, informačních systémů a informačních technologií. Důraz je kladen na kurzy vedené odborníky s praktickou zkušeností.

Bakalářské studium Aplikované informatiky je strukturováno do dvou částí:

1. ročník studia, který je společný pro všechny specializace. V tomto ročníku student absolvuje povinné předměty, které představují společný základ studia informatiky.

Student si po úspěšném absolvování 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí zaměření, které studuje ve 2. a 3. ročníku studia. Volit je možné z následujících zaměření:

  • Dvooborové studium Informatika a archivnictví – viz dále.
  • Management informačních systémů. Toto zaměření připravuje na profesní dráhu projekt managera informačních systémů.
  • Elektronické bankovnictví. Po absolvování tohoto zaměření bude mít absolvent znalosti nejenom z aplikované informatiky, ale i z ekonomie, bankovnictví, elektronického bankovnictví a managementu IS. Tyto znalosti absolventa připraví na profesní dráhu např. zaměstnance banky specializujícího se na bezhotovostní styk a elektronické bankovnictví.
  • Design webových aplikací. Toto zaměření připravuje na profesní dráhu vývojáře webových aplikací.
  • Bioinformatika. Absolvent tohoto zaměření je profilován nejenom pro další (magisterské) studium bioinformatiky, ale najde uplatnění v laboratořích nemocnic a dalších ústavů, které jsou dnes vybavovány složitými měřicími přístroji, které samy tvoří IS.
  • Bezpečnost a sítě. Po absolvování tohoto zaměření bude mít absolvent znalosti nejenom z informatiky, bezpečnosti a počítačových sítí. Absolvent je profilován nejenom pro další (magisterské) studium bezpečnosti a počítačových sítí, ale najde uplatnění:

Jako správce serverů a počítačové sítě Jako bezpečnostní manager IT firmy/organizace Jako bezpečnostní ředitel firmy/organizace ve smyslu Zákona č. 412/2005.

Dvouoborové studium Informatika a archivnictví je připraveno ve spolupráci s Ústavem archivnictví a pomocných věd historických Filosofické fakulty JU.

Jedná se o ojedinělou kombinaci, jejíž absolventi budou specializováni nejenom na problematiku dlouhodobé archivace elektronických dokumentů.

Problematika dlouhodobé archivace elektronických dokumentů bude v několika příštích letech velice aktuální, neboť stále vznikají nové a nové elektronické dokumenty a na obzoru je problém jak to udělat s jejich dlouhodobou archivací. Mnoho lidí se přece již dnes potýká s problémem jak mají číst elektronické dokumenty, které vznikly před deseti lety (např. legendárním textovým editorem T602).

Absolvent dvouoborového studia Informatika a archivnictví budou připraveni jak na kariéru v oblasti informatiky, tak i v oblasti archivnictví. Najdou uplatnění nejenom ve státní správě, ale i ve větších firmách, které rovněž řeší problematiku dlouhodobé archivace dokumentů, datových skladů atd.

Www stránka www.prf.jcu.cz
Studium je ukončeno bakalářská práce + státní zkouška
Podmínky přijetí Bez přijímacích zkoušek. Uchazeč je přijímán na základě prospěchu z matematiky na střední škole.
Uplatnění absolventů Absolventi Aplikované informatiky najdou uplatnění zejména jako projektoví manažeři v IT, designéři portálových řešení, nebo bezpečnostní konzultanti. V neposlední řadě jsou absolventi PřF úspěšní pedagogové ve vzdělávacích institucích, a to i zahraničních.
Ubytování, strava a volný čas PřF JU sídlí spolu s dalšími fakultami v univerzitním kampusu, který se nachází v blízkosti historického centra Českých Budějovic. Jeho součástí je také areál kolejí a menz. Milovníky přírody a outdoorových aktivit potěší malebná jihočeská krajina a snadná dostupnost Šumavy. Podrobný popis studentského života v Českých Budějovicích a jeho okolí, doplněný o mnoho užitečných podrobností o fakultě, každoročně poskytují starší studenti PřF svým mladším kolegům ve studentské příručce Binolupa (http://shp.prf.jcu.cz/BinolupaWeb.pdf).

Detail školy

Organizátor studia Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
Adresa sídla školy Branišovská 31, 370 05 , České Budějovice
Kontakt na společnost tel: 387772262, 387772268
Fax: 385310366
e-mail: studijni@prf.jcu.cz
web: www.prf.jcu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Přírodovědecká fakulta JU vznikla v roce 2007 z Biologické fakulty JU rozšířením biologicky zaměřeného studia o chemické, matematické, fyzikální a informatické obory. Součástí nabízených studijních programů je také vzdělávání budoucích středoškolských učitelů. PřF JU v současné podobě umožňuje výběr vhodného oboru, popřípadě kombinace oborů, zájemcům s širokým spektrem představ o zaměření studia a budoucím uplatnění:

absolventi Přírodovědecké fakulty JU své uplatnění naleznou zejména ve výzkumných a aplikačních laboratořích biologie, fyziky, chemie, medicíny a životního prostředí, včetně šlechtitelských laboratoří, diagnostických a klinických laboratoří, vývojových a technických oddělení akademických i komerčních pracovišť, popřípadě firem zabývajících se genetikou a genovým inženýrstvím. Značná část absolventů se uplatní v orgánech státní správy, samosprávy, nevládních organizacích a podnikatelských subjektech zabývajících se ochranou životního prostředí, řízením, nebo ochranou ekosystémů. Absolventi Aplikované informatiky najdou uplatnění zejména jako projektoví manažeři v IT, designéři portálových řešení, nebo bezpečnostní konzultanti. V neposlední řadě jsou absolventi PřF úspěšní pedagogové ve vzdělávacích institucích, a to i zahraničních.

Směry studia: Biologie, Chemie, Fyzika, Informatika, Matematika, Studium pro budoucí SŠ učitele

PřF JU umožňuje po dobu celého studia (tedy v bakalářském i magisterském stupni) vytvářet libovolné kombinace dvou z následujících aprobací (oborů): biologie, chemie, fyzika, matematika, informatika. Ve spolupráci s ostatními fakultami JU je možné kombinovat i další učitelské aprobace.

PřF JU je nejen vzdělávací, ale také úspěšnou vědecko-výzkumnou institucí. Zájemcům o vědeckou práci umožňuje již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy. Dlouhodobým záměrem PřF JU je podpora výjezdu studentů na zahraniční specializovaná pracoviště a univerzity. Cílem je zprostředkování nejnovějších poznatků, odlišných vědeckých přístupů a jazykové zdokonalení studentů.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Informační systémy

450 Kč
1. Informační studia a knihovnictví (navazující)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, magisterské
Opava
0 Kč
2. Informatika (navazující)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, magisterské
Opava
0 Kč
3. Informační technologie - počítačové sítě a systémy
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, čtvrtletní
Brno
0 Kč
4. Informační a řídicí technologie
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
107 690 Kč
5. MBA Řízení informačních technologií
Business Institut EDU a.s.
e-learning, MBA
Praha
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.047s
design: widegrafik.