Program Biologie, obor Biologie

Studium nabízí Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Studium nabízí 3 roky, 6 semestrů
Lokalita studia Branišovská 31, 370 05, České Budějovice
Kontakt Věra Kadlecová
tel: +420 387 772 262
e-mail: studijni@prf.jcu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Obor Biologie je přípravou na magisterské studium biologických oborů, určeno zejména studentům, kteří budou pokračovat v některé z navazujících biologických magisterských specializací(uvedeno níže): Botanika – zahrnuje 6 specializací: Systematika vyšších rostlin, Vegetační ekologie, Bionomie sinic a řas, Archeobotanika, Mykologie, Ekologie populací a společenstev

Biologie ekosystémů – zahrnuje 5 specializací Ekologie, Hydrobiologie, Půdní biologie, Aplikovaná ekologie, Biologie ochrany přírody

Experimentální biologie – zahrnuje 4 specializace Fyziologie rostlin, Fyziologie živočichů, Genetika a genové inženýrství, Buněčná a vývojová biologie

Klinická biologie

Parazitologie

Zoologie – zahrnuje 3 specializace: Zoologie obratlovců, Entomologie, Ekologie živočichů

Www stránka www.prf.jcu.cz
Studium je ukončeno bakalářská práce + státní zkouška
Podmínky přijetí Do bakalářského studia jsou studenti přijímáni na základě písemných přijímacích zkoušek. Ty se konají formou testu obecných studijních předpokladů (Národní srovnávací zkoušky), nebo formou znalostního testu (biologie, chemie). Uchazeč si sám volí, který z testů vykoná. Bez přijímacího řízení mohou být také přijati uchazeči, kteří se opakovaně úspěšně účastní krajských kol či se umístili na předních místech celostátního kola přírodovědně orientovaných olympiád. Uchazeči, kteří vypracovali písemnou práci z přírodovědných oborů a tuto práci předem zašlou na PřF, mohou na základě odborného posouzení své práce být pozváni k obhajobě a také přijati bez přijímací zkoušky.
Uplatnění absolventů Absolventi Přírodovědecké fakulty JU své uplatnění naleznou zejména ve výzkumných a aplikačních laboratořích biologie, fyziky, chemie, medicíny a životního prostředí, včetně šlechtitelských laboratoří, diagnostických a klinických laboratoří, vývojových a technických oddělení akademických i komerčních pracovišť, popřípadě firem zabývajících se genetikou a genovým inženýrstvím. Značná část absolventů se uplatní v orgánech státní správy, samosprávy, nevládních organizacích a podnikatelských subjektech zabývajících se ochranou životního prostředí, řízením, nebo ochranou ekosystémů. Absolventi Aplikované informatiky najdou uplatnění zejména jako projektoví manažeři v IT, designéři portálových řešení, nebo bezpečnostní konzultanti. V neposlední řadě jsou absolventi PřF úspěšní pedagogové ve vzdělávacích institucích, a to i zahraničních.
Ubytování, strava a volný čas PřF JU sídlí spolu s dalšími fakultami v univerzitním kampusu, který se nachází v blízkosti historického centra Českých Budějovic. Jeho součástí je také areál kolejí a menz. Milovníky přírody a outdoorových aktivit potěší malebná jihočeská krajina a snadná dostupnost Šumavy. Podrobný popis studentského života v Českých Budějovicích a jeho okolí, doplněný o mnoho užitečných podrobností o fakultě, každoročně poskytují starší studenti PřF svým mladším kolegům ve studentské příručce Binolupa (http://shp.prf.jcu.cz/BinolupaWeb.pdf).

Detail školy

Organizátor studia Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
Adresa sídla školy Branišovská 31, 370 05 , České Budějovice
Kontakt na společnost tel: 387772262, 387772268
Fax: 385310366
e-mail: studijni@prf.jcu.cz
web: www.prf.jcu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Přírodovědecká fakulta JU vznikla v roce 2007 z Biologické fakulty JU rozšířením biologicky zaměřeného studia o chemické, matematické, fyzikální a informatické obory. Součástí nabízených studijních programů je také vzdělávání budoucích středoškolských učitelů. PřF JU v současné podobě umožňuje výběr vhodného oboru, popřípadě kombinace oborů, zájemcům s širokým spektrem představ o zaměření studia a budoucím uplatnění:

absolventi Přírodovědecké fakulty JU své uplatnění naleznou zejména ve výzkumných a aplikačních laboratořích biologie, fyziky, chemie, medicíny a životního prostředí, včetně šlechtitelských laboratoří, diagnostických a klinických laboratoří, vývojových a technických oddělení akademických i komerčních pracovišť, popřípadě firem zabývajících se genetikou a genovým inženýrstvím. Značná část absolventů se uplatní v orgánech státní správy, samosprávy, nevládních organizacích a podnikatelských subjektech zabývajících se ochranou životního prostředí, řízením, nebo ochranou ekosystémů. Absolventi Aplikované informatiky najdou uplatnění zejména jako projektoví manažeři v IT, designéři portálových řešení, nebo bezpečnostní konzultanti. V neposlední řadě jsou absolventi PřF úspěšní pedagogové ve vzdělávacích institucích, a to i zahraničních.

Směry studia: Biologie, Chemie, Fyzika, Informatika, Matematika, Studium pro budoucí SŠ učitele

PřF JU umožňuje po dobu celého studia (tedy v bakalářském i magisterském stupni) vytvářet libovolné kombinace dvou z následujících aprobací (oborů): biologie, chemie, fyzika, matematika, informatika. Ve spolupráci s ostatními fakultami JU je možné kombinovat i další učitelské aprobace.

PřF JU je nejen vzdělávací, ale také úspěšnou vědecko-výzkumnou institucí. Zájemcům o vědeckou práci umožňuje již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy. Dlouhodobým záměrem PřF JU je podpora výjezdu studentů na zahraniční specializovaná pracoviště a univerzity. Cílem je zprostředkování nejnovějších poznatků, odlišných vědeckých přístupů a jazykové zdokonalení studentů.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Biologie a genetika

1. MEDICAL QIGONG MQ1 a MQ2
Sinbios, Sinobiologická spoločnosť na Slovensku
dálkové, kvalifikační
Praha
2. Ekologie a životní prostředí
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné…
denní, čtvrtletní
Kostelec nad Orlicí
3. Program Biologie, obor Biologie
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
4. Program Biologie, obor Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
5. program Biologie, obor Biomedicínská laboratorní technika
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.039s
design: widegrafik.