Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře

Studium nabízí Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Studium nabízí 4 semestry (2 roky)
Studium je ukončeno titulem Masarykova univerzita
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Cena (neplátce DPH) 25 000 Kč
Poznámka k ceně cena za akademický rok pro bakalářský program, splatná ve dvou splátkách po jednotlivých semestrech. Pro mgr. program je cena stanovena na 60 000 Kč, pro navazující mgr. program pak 40 000 Kč.
Poplatek za přijímací zkoušky 200 Kč
Lokalita studia Veveří 70, 611 80, Brno
Kontakt Mgr. Jana Lautrbachová
tel: (+420) 549 495 664
e-mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent získá znalosti a dovednosti v daných oblastech. Profil absolventa je utvářen třemi skupinami předmětů. Jsou jimi předměty obecného základu umožňující obeznámení se základy právní teorie a základů stěžejních právních disciplin (státověda, ústavní právo, občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo, trestní právo a evropské právo) a předměty specializované (např. správní věda, správní právo v části obecné i zvláštní, finanční právo). Výše uvedené znalosti a dovednosti vedou ke zvýšené uplatnitelnosti absolventa v daných oblastech.

Www stránka https://www.law.muni.cz/content/cs/pro-uchazece/celozivotni-vzdelavani/
Studium je ukončeno osvědčení nebo možnost přestupu do řádného studia s možností získat vysokoškolský titul
Podmínky přijetí Test studijních předpokladů - více informací na: http://www.muni.cz/admission/tsp

Detail školy

Organizátor studia Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Adresa sídla školy Veveří 70, 61180, Brno
Kontakt na společnost tel: 549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.)
Fax: 541 213 162
e-mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
web: www.law.muni.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Současnou Právnickou fakultu Masarykovy univerzity je možné charakterizovat jako:
moderní, dynamickou fakultu, kde v centru zájmu je pedagogická činnost společně s vědeckým bádáním;
významné pedagogické pracoviště připravující na profesní dráhu studenty v řadě oborů. Centrem vzdělávání je výchova budoucích právníků s akcentem jak na získání širokého spektra znalostí či dovedností, tak na profilaci již v průběhu studia;
fakultu, která nabízí studentům v rámci povinných a povinně volitelných předmětů široké spektrum znalostí, a současně jako fakultu, která jako první v ČR zahájila systematickou realizaci klinické a praktické výuky právních dovedností;
instituci, kde termín „výzkumná činnost“ a „vědecká bádání“ nezůstává jen prázdným pojmem;
fakultu realizující desítky kontaktů se zahraničními odborníky a pedagogicko-vědeckými institucemi jak na individuální, tak na institucionální úrovni;

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Správní právo

14 000 Kč
1. Veřejnoprávní ochrana
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola…
dálkové, tříleté
Praha
19 000 Kč
2. Veřejnoprávní ochrana
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola…
denní, čtvrtletní
Praha
0 Kč
3. Bakalářské studijní programy
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
externí, bakalářské
Brno
25 000 Kč
4. Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
externí, bakalářské, magisterské
Brno
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.041s
design: widegrafik.