Fyzioterapie - prezenční navazující magisterské studium

Studium nabízí Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Studium nabízí 2 roky
Lokalita studia Tř. Svobody 8, 771 11, Olomouc
Kontakt Ing. Alena Cholinská
tel: +420 585 632 855
e-mail: alena.cholinska@upol.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Cílem studia je výchova vysokoškolsky vzdělaného pracovníka, schopného samostatně v lékařem vymezené indikaci realizovat efektivní rehabilitační program. Magistr rehabilitace je, podobně jako klinický logoped či klinický psycholog, partnerem odborného lékaře v klinické problematice poruch motoriky a jejich rehabilitace. Současně zprostředkuje návaznost na pracovní a sociální formy rehabilitace. Profesně se uplatní optimálně jako člen širšího léčebného týmu na lůžkových zařízeních s intenzívní a specializovanou péčí o nemocné. Absolventi získají kromě vyšší profesní kvalifikace i předpoklady pro pedagogické působení na všech stupních vzdělávání nelékařských pracovníků v rehabilitaci, a rovněž pro další vědecko-výzkumnou práci a případné doktorské studium.

Požadavky přijímací zkoušky

Www stránka www.upol.cz/fakulty/fzv/uchazeci-o-studium/

Detail školy

Organizátor studia Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
Adresa sídla školy Tř. Svobody 8, 771 11, Olomouc
Kontakt na společnost tel: 585 632 855
Fax: 585 632 852
e-mail: alena.cholinska@upol.cz
web: www.fzv.upol.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Lékařské a zdravotnické vědy

1. Biomedicínská technika a bioinformatika
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v…
denní, bakalářské
Brno
2. Radiologický asistent - prezenční i kombinované bakalářské studium
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
denní, bakalářské
Olomouc
3. Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
denní, bakalářské
Olomouc
4. MBA Management zdravotnictví

dálkové, MBA
Praha
5. Biomedicínská informatika
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta
denní, doktorandské
Praha
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.034s
design: widegrafik.