Master štúdium priemyselného inžinierstva

Studium nabízí IPA Slovakia, s.r.o.

Studium nabízí 1
Cena bez DPH 5 000 €
Cena s 20% DPH 6 000 €
Poznámka k ceně 2 splátky po 2 500 € bez DPH
Poplatek za přijímací zkoušky 0 €
Lokalita studia upresníme, Brno
Kontakt Zuzana Gaňová
tel: +421 41 23 99 080
mobil: +421 910 944 218
e-mail: ganova@ipaslovakia.sk
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia
 • Rozviňte svoju schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby
 • Zamerajte sa na akciu na vašom pracovisku so všetkými účastníkmi štúdia
 • Optimalizujte výrobné procesy s garantovanými prínosmi a s podporou osobného konzultanta
 • Zvýšte svoju kvalifikáciu

Od roku 2000 viac ako 276 absolventov

Z hľadiska dosiahnutých úspor ide o celkovú sumu viac ako 13 mil. €.

Praktické skúsenosti s riešením problémov v jednotlivých oblastiach

Master štúdium intenzívne rozvíja schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby.

Garancia návratnosti investície

IPA Slovakia garantuje zmluvne každému účastníkovi návratnosť investície do Master štúdia. Priemerné úspory z Master prác dlhodobo predstavujú sumu viac ako 48 000 € a zatiaľ žiaden zákazník nemal dôvod požadovať refundáciu investície do tohto vzdelávania.

Inšpirácie a networking

Vďaka tomu, že odborné moduly prebiehajú v spoločnostiach účastníkov, bude každý z nich vidieť, aké problémy sú v iných firmách a akým spôsobom sú tam riešené. Zároveň každá firma dostane spätnú väzbu od účastníkov a lektora.

Príprava na novú pozíciu okamžité uplatnenie absolventov

Niektorí z nich sa stali po ukončení Master štúdia riaditeľmi a konateľmi veľkých nadnárodných firiem, iní úspešne vedú výrobné a technické útvary, ďalší riadia v koncerne nadnárodné tímy priemyselných inžinierov a sú poverení realizáciou významných globálnych zmien.

Finančný benefit pre zamestnávateľa

Na jednej strane sa investície do vzdelávania niekoľkonásobne vrátia v podobe prínosov vyplývajúcich z Master práce. Na druhej strane bude nezanedbateľným prínosom realizácia konkrétneho modulu v danej firme. Dva dni, ktoré strávi celá skupina Master u účastníka, prinesie priamy efekt (úsporu alebo vyriešený problém).

Rozvojový benefit s prínosom pre ďalších ľudí vo firme

Firma je tak dobrá ako rýchlo a efektívne dokáže vyriešiť vzniknuté problémy. Ľudí, ktorí toto dokážu, nie je veľa. Master štúdium je určené práve na rozvoj akcieschopnosti. Vedľajším efektom môže byť aj to, že absolventi dokážu následne rozvíjať ľudí priamo vo firme.

Lektori z praxe s desiatkami projektov

Lektori majú za sebou dlhoročnú prax na konkrétnych projektoch v rámci strednej Európy. Za roky svojej praxe spoznali desiatky spoločností a svoje skúsenosti vedia poskytnúť študentom zaujímavým a účinným spôsobom.

Organizace studia

20. 9. 2018 – 7. 12. 2019

Program:

Trvanie: september 2018 – december 2019

Rozsah: 25 dní

Pravidelné stretnutia: 13 modulov

Témy:

 1. Správne zmeny správne* (1 deň – september 2018)
 2. Manažment zmeny – zmena myslenia a budovanie návykov** (1 deň – september 2018)
 3. Praktická cesta k Industry 4.0* (1 deň – október 2018)
 4. Štíhly projektový manažment a zadefinovanie Master prác* (1 deň – október 2018)
 5. Sila argumentácie a vyjednávania** (1 deň – november 2018)
 6. Umenie pýtať sa a viesť diskusiu** (1 deň – november 2018)
 7. Analýza procesov s využitím value stream mapy* (2 dni – december 2018)
 8. Zlepšovanie procesov a techniky riešenia problémov* (2 dni – január 2019)
 9. Konštruktívna spätná väzba** (1 deň – február 2019)
 10. Motiváciou k úspechu** (1 deň – február 2019)
 11. Produktívne a systematicky udržiavané zariadenie* (2 dni – marec 2019)
 12. Majster prezentačných zručností** (1 deň – apríl 2019)
 13. Kontrolný deň – písomný test + prezentácia Master prác (1 deň – apríl 2019)
 14. Časový manažment** (1 deň – máj 2019)
 15. Tajomstvo emocionality** (1 deň – máj 2019)
 16. Produktívne pracovisko* (2 dni – jún 2019)
 17. Kvalita na pracovisku* (2 dni – júl 2019)
 18. Štíhla logistika* (2 dni – september 2019)
 19. Záverečné skúšky a obhajoba Master práce (1 deň – december 2019)

Poznámka: * Hard moduly, ** Soft moduly

Www stránka https://www.masterstudium.sk/
Další informace o studiu **ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA** - účastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje tému projektu s konkrétnymi očakávanými prínosmi - podpis zmluvy o štúdiu aj s garantovanými prínosmi - pridelenie osobného konzultanta zo strany IPA, ktorý mu je radcom a - konzultantom pri riešení náročnejších problémov počas štúdia - realizácia teoretických tréningov - realizácia praktických tréningov priamo v dielni vo vybraných spoločnostiach, riešenie prípadových štúdií - práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektu - priebežný reporting manažmentu spoločnosti o priebehu štúdia a plnení harmonogramu - konzultácie zadaného projektu priamo počas tréningu alebo individuálne - spracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov) - prezentácia výsledkov štúdia pred manažmentom spoločnosti - úspešné ukončenie Master štúdia a získanie certifikátu **POPLATKY:** *V poplatku je zahrnutá:* - účasť na štúdiu - účasť na exkurziách v rámci štúdia - konzultácie a hodnotenie Master projektu - kontrolný deň - záverečná obhajoba so slávnostným ukončením štúdia - iPad s prístupom k elektronickým materiálom - študijné materiály v elektronickej podobe - tlačené formuláre navyše k elektronickej verzii - organizačné náklady - občerstvenie *Každý účastník navyše získa:* - prístup do IPA knižnice - ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství - 10% zľavu na nákup brožúr v IPA e-obchode počas Master štúdia - odborné brožúry v elektronickej podobe
Uplatnění absolventů - stredný manažment - riadiaci pracovníci podnikových útvarov plánovania a riadenia výroby, organizácie a riadenia výroby logistiky, kvality, zlepšovania - ostatní pracovníci, ktorí majú záujem získať nové znalosti a prehĺbiť si skúsenosti

Detail školy

Organizátor studia IPA Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla školy Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina
Kontakt na společnost tel: +421412399090
e-mail: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

V devadesátých letech jsme vytvořili konzultačně-vzdělávací instituci zaměřenou na rozvoj průmyslového inženýrství, kterou jsme v roce 2000 propojili s aktivitami největší společnosti pro aplikovaný výzkum a technické inovace v Evropě – Fraunhofer Gesellschaft.

Dnes jsme nezávislou společností, která je propojená na mezinárodní síť významných partnerů v oblasti výzkumu a inovací, včetně Fraunhoferové společnosti. Naší nejsilnější stránkou je tým zkušených profesionálů, kteří mají velké praktické zkušenosti a patří k lídrům ve svém oboru.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Management

top
0 Kč
1. MBA Management, organizace a řízení
Business Institut EDU a.s.
e-learning, MBA
Praha
top
0 Kč
2. MBA Strategický management
Business Institut EDU a.s.
e-learning, MBA
Praha
top
88 000 Kč
3. MBA Management a leadership
Cambridge Business School s.r.o.
dálkové, MBA
Praha
top
4. MBA Corporate Management
European School of Business & Management SE
e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
top
5. MBA Executive Management
European School of Business & Management SE
e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.035s
design: widegrafik.