PRÁVO

Studium nabízí Paneurópska vysoká škola n.o.

Studium nabízí Bc. - 3 roky (6 semestrů). Mgr. - 2 roky (4 semestry)
Studium je ukončeno titulem Panevropská vysoká škola
Cena (neplátce DPH) 58 000 Kč
Poznámka k ceně Školné u magisterske formy studia činí 61.000 Kč/rok. Školné lze rozdělit na měsíční splátky ve výši od 4 949,- Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 590 Kč
Lokalita studia Táborská 185, 61500, Brno
Kontakt Marie Trunečková
tel: +420 548 211 564
Fax: +420 548 211 564
e-mail: brno@peuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi oboru Právo nacházejí uplatnění ve všech právnických profesích v souladu s příslušnými právními předpisy.

Www stránka www.peuni.cz/pravnicka-fakulta-praha-brno-ostrava
Podmínky přijetí **Podmínky přijetí do bakalářského studijního programu:** - podání standardní přihlášky ke studiu na vysoké škole k bakalářskému stupni studia - dosažené úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou - úspěšné vykonání přijímací zkoušky - zaplacení poplatku za přijímací zkoušku (590,– Kč) Přijímací zkouška se skládá z následujících částí: - písemný test z obecného přehledu s důrazem na zvládnutí základních myšlenkově-logických operací - písemný jazykový test na základě výběru uchazeče v Aj, Nj, případně Fj jazyce (pokud uchazeč získal Certificate of Advanced English – C1, nemusí absolvovat jazykový test a započítává se mu plný počet bodů) **Podmínky přijetí do magisterského studijního programu:** - podání standardní přihlášky ke studiu na vysoké škole k magisterskému stupni studia - ukončený bakalářský stupeň vysokoškolského studijního programu v oboru Právo (do navazujícího magisterského studia jsou přijímáni absolventi bakalářského studia PEVŠ)
Uplatnění absolventů Absolventi oboru Právo nacházejí uplatnění ve všech právnických profesích v souladu s příslušnými právními předpisy.

Detail školy

Organizátor studia Paneurópska vysoká škola n.o.
Adresa sídla školy Táborská 185, 61500, Brno
Kontakt na společnost tel: +420 542 210 035
Fax: +420 548 211 564
e-mail: info@peuni.cz
web: www.peuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Představení Panevropské vysoké školy

 • prestižní soukromá zahraniční vysoká škola
 • dynamicky se rozvíjející škola s převisem poptávky po studiu
 • poskytuje komplexní systém kvalitního vzdělávání – bakalářské, magisterské i doktorské studium
 • nabízí vzdělání na 2 fakultách – fakulta práva, fakulta ekonomie a podnikání
 • umožňuje studovat na 3 pobočkách v České republice – Praha, Brno, Ostrava
 • nabízí studium atraktivních oborů a množství studijních předmětů
 • vzdělávací portfolio připravuje ve spolupráci s mezinárodními kapacitami z řad akademiků i praktických odborníků
 • dává možnost studovat vybrané předměty v cizích jazycích
 • díky aktivní mezinárodní spolupráci umožňuje studentům studovat v zahraničí
 • zaměřuje se na dosažení maximální spokojenost svých studentů a absolventů
 • absolventi školy nemají problém nalézt po ukončení studia zajímavé finančně ohodnocené zaměstnání

PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, jako první soukromá vysoká škola právnického zaměření na území Slovenské republiky, působí na základě státního souhlasu uděleného Usnesením vlády SR č. 725/2004 ze dne 14. července 2004. Od akademického roku 2004/2005 uskutečňuje její PF vysokoškolské vzdělávání ve studijním oboru právo v rámci tříletého bakalářského a na něj navazujícího dvouletého magisterského studijního programu a tříletého doktorandského studijního programu.

Právnická fakulta Panevropské vysoké školy bortí mýty o povědomí soukromých škol. Na její fakultě je v současnosti 5 násobný převis poptávky nad nabídkou studia, přestože se jedná o soukromou instituci. Minimálně i tento cíl si stanovujeme v České republice. Na základě přiznaných práv je Panevropská vysoká škola oprávněna:

 • Uskutečňovat bakalářský studijní program v oboru PRÁVO (studijní program prvního stupně) a udělovat jeho absolventům akademický titul „bakalář“ (zkratka „Bc.“).
 • Uskutečňovat magisterský studijní program v oboru PRÁVO (studijní program druhého stupně) a udělovat jeho absolventům titul „magistr“ (zkratka „Mgr.“) a inženýr (zkrátka „Ing.“).
 • Uskutečňovat rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací ve studijním oboru „právo“ a po jejich vykonání udělovat akademický titul „doktor práv“ (zkratka „JUDr.“).
 • Uskutečňovat doktorandský studijní program (studijní program třetího stupně) a udělovat jeho absolventům akademický titul „philosophiae doktor“ (zkratka „PhD.“).

Panevropská vysoká škola získala v prosinci 2005 Evropskou chartu vysokých škol ERASMUS, na základě které se PEVŠ jako jediná slovenská vysoká škola dostala na seznam 35 evropských univerzit, které již zmiňovanou chartu vlastní. Kolegium rektora schválilo dne 17. ledna 2006 podepsání dohody o spolupráci s 15 univerzitami stejného typu (Hannover, Vídeň, Praha, Leuven, Gröningen, Kodaň, Durham, Fribourg, Nothingham, Southampton, Le Havre, Madrid, Řím, Linz, Heidelberg). Představitelé BVŠP předmětné smlouvy o spolupráci podepsali již v roce 2006 s univerzitami v Madridu, La Havru, na Islandu a v Hannoveru.

V České republice Panevropská vysoká škola působí prostřednictvím své dceřiné vzdělávací společnosti – UNINOVA, o.p.s., která realizuje výuku. Studenti UNINOVA, o.p.s (PEVŠ) mají v ČR status studenta, a to na základě zařazení UNINOVA, o.p.s do Přílohy č. 3 vyhlášky č. 322/2005, obsahující seznam vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol v České republice.

Veškeré tituly, získané na Panevropské vysoké škole (resp. UNINOVA, o.p.s,) jsou plně rovnocenné s tituly získanými na českých vysokých školách, jak vyplývá z dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání (č. 33/2001 Sb. m. s.).

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Všeobecné právo

58 000 Kč
1. PRÁVO
Paneurópska vysoká škola n.o.
denní, bakalářské, magisterské
Brno
88 000 Kč
2. MBA Private Law
Cambridge Business School s.r.o.
dálkové, MBA
Praha
58 000 Kč
3. PRÁVO
Paneurópska vysoká škola n.o.
externí, bakalářské, magisterské
Brno
57 990 Kč
4. PRÁVO
Paneurópska vysoká škola n.o.
denní, bakalářské, magisterské
Praha
5. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
dálkové, bakalářské, MBA
Praha
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.043s
design: widegrafik.