Ekonomika a management mezinárodního podnikání

Studium nabízí Paneurópska vysoká škola n.o.

Studium nabízí Ing. - 2 roky (4 semestry)
Studium je ukončeno titulem Panevropská vysoká škola
Cena (neplátce DPH) 49 Kč
Poznámka k ceně Školné lze rozdělit na měsíční splátky
Poplatek za přijímací zkoušky 590 Kč
Lokalita studia Táborská 185, 61500, Brno
Kontakt Bc. Jana Cacková
tel: +420 542 210 035
Fax: +420 548 211 564
e-mail: brno@peuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi druhého stupně vysokoškolského studia Mezinárodní podnikání, jsou připravováni na to, aby byli schopni na potřebné profesionální úrovni vykonávat všechny výkonné, popř. manažerské funkce v dané oblasti. Obsah i charakter jejich studia, studentům umožnilo získat rozsáhlé vědomosti a osobní odborné předpoklady, kompetentně řešit konkrétní úkoly, zadávané hospodářskou praxí i reálným ekonomickým životem s potřebnou mírou tvořivosti a samostatnosti. Skutečnost, že součástí studia je získávání profesionálních dovedností a schopností týmové práce, ale také řízení týmu, předurčuje absolventy studijního oboru na řídící pozici, postupně ve všech stupních řízení. Proto profil absolventa oboru Mezinárodní podnikání vychází z věcných i systémových předpokladů úspešného zvládnutí komplexu všeobecných vědomostí nejméně ze světové ekonomiky, mezinárodního obchodu, strategie a taktiky mezinárodního podnikání, mezinárodního marketingu, tendencí vývoje konkrétních mezinárodních trhů podle jednotlivých komodit. S rostoucím mezinárodním podnikáním, roste i význam mezinárodních logistických systemů v nejširším slova smyslu. Proto by absolvent specializace, mezinárodního podnikání, měl být také vysoce kvalifikovaným ekonomickým odborníkem, schopný analyzovat, hodnotit a tvořivě řešit alternativní způsoby organizace a řízení mezinárodních logistických systemů, t.j. zvládnout strukturu síťových vztahů a procesů v mezinárodní logistice. Rovnocenou, významnou součástí úspešného uplatnění absolventů tohoto oboru v praxi, je jejich příprava na zvládnutí konkrétní zahraničněobchodní (komerční) praxe, v závislosti od náplně činnosti a komodity, která je předmětem této praxe, t.j. jejich příprava v technice zahraničněobchodních operací, mezinárodních platebních a finančních operací, a obeznámení se s podmínkami domácí a zahraniční legislativy a právních úprav.

Www stránka www.peuni.cz/informace-o-studiu-na-fakulte-ekonomie-v-cr
Podmínky přijetí **Podmínky přijetí do inženýrského studijního programu:** - podání standardní přihlášky ke studiu na vysoké škole k inženýrskému stupni studia - ukončený bakalářský stupeň vysokoškolského studijního programu v příbuzném oboru

Detail školy

Organizátor studia Paneurópska vysoká škola n.o.
Adresa sídla školy Táborská 185, 61500, Brno
Kontakt na společnost tel: +420 542 210 035
Fax: +420 548 211 564
e-mail: info@peuni.cz
web: www.peuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Představení Panevropské vysoké školy

 • prestižní soukromá zahraniční vysoká škola
 • dynamicky se rozvíjející škola s převisem poptávky po studiu
 • poskytuje komplexní systém kvalitního vzdělávání – bakalářské, magisterské i doktorské studium
 • nabízí vzdělání na 2 fakultách – fakulta práva, fakulta ekonomie a podnikání
 • umožňuje studovat na 3 pobočkách v České republice – Praha, Brno, Ostrava
 • nabízí studium atraktivních oborů a množství studijních předmětů
 • vzdělávací portfolio připravuje ve spolupráci s mezinárodními kapacitami z řad akademiků i praktických odborníků
 • dává možnost studovat vybrané předměty v cizích jazycích
 • díky aktivní mezinárodní spolupráci umožňuje studentům studovat v zahraničí
 • zaměřuje se na dosažení maximální spokojenost svých studentů a absolventů
 • absolventi školy nemají problém nalézt po ukončení studia zajímavé finančně ohodnocené zaměstnání

PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, jako první soukromá vysoká škola právnického zaměření na území Slovenské republiky, působí na základě státního souhlasu uděleného Usnesením vlády SR č. 725/2004 ze dne 14. července 2004. Od akademického roku 2004/2005 uskutečňuje její PF vysokoškolské vzdělávání ve studijním oboru právo v rámci tříletého bakalářského a na něj navazujícího dvouletého magisterského studijního programu a tříletého doktorandského studijního programu.

Právnická fakulta Panevropské vysoké školy bortí mýty o povědomí soukromých škol. Na její fakultě je v současnosti 5 násobný převis poptávky nad nabídkou studia, přestože se jedná o soukromou instituci. Minimálně i tento cíl si stanovujeme v České republice. Na základě přiznaných práv je Panevropská vysoká škola oprávněna:

 • Uskutečňovat bakalářský studijní program v oboru PRÁVO (studijní program prvního stupně) a udělovat jeho absolventům akademický titul „bakalář“ (zkratka „Bc.“).
 • Uskutečňovat magisterský studijní program v oboru PRÁVO (studijní program druhého stupně) a udělovat jeho absolventům titul „magistr“ (zkratka „Mgr.“) a inženýr (zkrátka „Ing.“).
 • Uskutečňovat rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózních prací ve studijním oboru „právo“ a po jejich vykonání udělovat akademický titul „doktor práv“ (zkratka „JUDr.“).
 • Uskutečňovat doktorandský studijní program (studijní program třetího stupně) a udělovat jeho absolventům akademický titul „philosophiae doktor“ (zkratka „PhD.“).

Panevropská vysoká škola získala v prosinci 2005 Evropskou chartu vysokých škol ERASMUS, na základě které se PEVŠ jako jediná slovenská vysoká škola dostala na seznam 35 evropských univerzit, které již zmiňovanou chartu vlastní. Kolegium rektora schválilo dne 17. ledna 2006 podepsání dohody o spolupráci s 15 univerzitami stejného typu (Hannover, Vídeň, Praha, Leuven, Gröningen, Kodaň, Durham, Fribourg, Nothingham, Southampton, Le Havre, Madrid, Řím, Linz, Heidelberg). Představitelé BVŠP předmětné smlouvy o spolupráci podepsali již v roce 2006 s univerzitami v Madridu, La Havru, na Islandu a v Hannoveru.

V České republice Panevropská vysoká škola působí prostřednictvím své dceřiné vzdělávací společnosti – UNINOVA, o.p.s., která realizuje výuku. Studenti UNINOVA, o.p.s (PEVŠ) mají v ČR status studenta, a to na základě zařazení UNINOVA, o.p.s do Přílohy č. 3 vyhlášky č. 322/2005, obsahující seznam vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol v České republice.

Veškeré tituly, získané na Panevropské vysoké škole (resp. UNINOVA, o.p.s,) jsou plně rovnocenné s tituly získanými na českých vysokých školách, jak vyplývá z dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání (č. 33/2001 Sb. m. s.).

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekonomie

181 500 Kč
1. BBA program
London International Graduate School
externí, bakalářské
Praha 4
2. MBA Ekonomika a finanční management

e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
3. Master of Business Administration
University of Northern Virginia - Prague
denní, MBA
Praha 1
0 Kč
4. Ekonomika a podnikání
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, čtvrtletní
Brno
16 500 Kč
5. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o.
denní, čtvrtletní
Brno
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.041s
design: widegrafik.