Ochrana obyvatelstva

Studium nabízí Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3
Lokalita studia Studenstské náměstí 1532, 686 01, Uherské Hradiště
Kontakt Alena Procházková, Ing.
tel: +420 576032087
e-mail: studium@flkr.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika studijního oboru:

 • studijní obor je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří mají znalosti pro výkon funkcí souvisejících s krizovým řízením a ochranou obyvatelstva na základních a středních úrovních veřejné správy, bezpečnostního managementu a pracovníků složek IZS,
 • vychází ze současných potřeb, které vyplývají z možných ohrožení obyvatelstva zejména v nevojenské oblasti:

  živelní pohromy,

  průmyslové a dopravní havárie,

  mezinárodní terorismus (sociopatogenní jevy – záškodnictví…),

 • to je důvod k vytváření integrovaných, sdružených celostátních systémů, jejichž cílem je poskytování ochrany a pomoci obyvatelstvu při mimořádných a jiných negativních situacích, které mají příčinu v nevojenské oblasti,
 • znalosti získané studiem přírodních a společenskovědních disciplín společně s odbornými profilujícími předměty jsou zárukou pro výchovu profesně odborných pracovníků, schopných po ukončení studia zastávat různé funkce, které svou náplní práce mají bezprostřední vztah k ochraně obyvatelstva,
  • při mimořádných událostech,
  • prevenci mimořádných událostí,
  • hodnocení následků,
  • odstraňování následků.

Profil absolventa:

 • absolvent získá znalosti, které uplatní v různých profesních funkcích výkonných pracovníků pro krizové řízení na úrovni obcí a obcí z rozšířenou působností, krajských úřadech, apod. ,
 • absolvent najde uplatnění ve veřejné správě ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární ochraně,
 • absolvent je schopen provádět hodnocení (analýzu) rizik jak přírodní, tak antropogenní povahy,
 • absolvent je schopen v souladu s platnými zákonnými ustanoveními zařazovat objekty nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami do příslušných skupin,
 • absolvent má potřebné znalosti pro vypracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie, bezpečnostní zprávy, vnitřní a vnější havarijní plány objektů a obcí.
Www stránka www.flkr.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Studentské náměstí 1532, 686 01 , Uherské Hradiště
Kontakt na společnost tel: +420 576 03 2087
e-mail: studium@flkr.utb.cz
web: www.flkr.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikla k 1. 9. 2009 a je její nejmladší fakultou. Navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti, jež náležel pod Fakultu technologickou. V současné době nabízí FLKŘ studium v těchto akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech: Studijní program Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik (i kombinovaná forma studia), studijní program Ochrana obyvatelstva, studijní obor Ochrana obyvatelstva a studijní program Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik. Ve své vědecko výzkumné činnosti se FLKŘ zaměřuje na oblasti logistiky, logistického zabezpečování mimořádných a krizových situací a krizovým řízením. Snahou fakulty je neustále zkvalitňovat výuku studijních programů a oborů tak, aby její absolventi byli co nejvíce konkurenceschopní na trhu práce.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Všeobecné

23 500 Kč
1. Jednoleté denní pomaturitní studium němčiny
První soukromá škola jazyků v Chrudimi
denní, kvalifikační
Chrudim
25 200 Kč
2. Kadeřník
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné…
denní, tříleté
Roudnice nad Labem
0 Kč
3. Oděvnictví - marketing v oděvnictví
Střední průmyslová škola oděvní, Prostějov, Vápenice 1
denní, čtvrtletní
Prostějov
4. Communication & Mass Media
University of New York in Prague
denní, bakalářské
Praha 2
25 200 Kč
5. Kuchař-číšník
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné…
denní, tříleté
Roudnice nad Labem
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.033s
design: widegrafik.