Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik

Studium nabízí Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3
Lokalita studia Studenstské náměstí 1532, 686 01, Uherské Hradiště
Kontakt Alena Procházková, Ing.
tel: +420 576032087
e-mail: studium@flkr.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika studijního programu Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik:

  • Vychovává odborníky v oblasti analýzy a řízení rizik s uplatněním v průmyslu, zemědělství a veřejné správě.
  • Absolvent získá znalosti ze základních ekonomických disciplín, aplikované informatiky, krizového managementu, ekonomiky krizových situací a bezpečnostní politiky státu v oblasti prevence ochrany obyvatelstva.
  • Studijní obor je profilován ve znalosti inženýrských procesů a jejich uplatnění v progresivních technologických postupech při analýze a řízení rizik.
  • Absolventi jsou vychováváni k uplatnění v nižších řídících funkcích, jako poradci firem, obchodních institucí a státních orgánů.
  • Studijní obor je specifický svým mezioborovým charakterem a zaměřením na podnikovou a veřejnou správu.

Profil absolventa:

  • Absolvent získá znalosti ze základních ekonomických disciplín, aplikované informatiky, krizového managementu, ekonomiky krizových situací a bezpečnostní politiky státu v oblasti prevence ochrany obyvatelstva.
  • Absolvent je profilován ve znalosti inženýrských procesů a jejich uplatnění v progresivních technologických postupech při analýze a řízení rizik.
  • Absolventi jsou vychováváni k uplatnění v nižších řídících funkcích, jako poradci firem, obchodních institucí a státních orgánů.
Www stránka www.flkr.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Studentské náměstí 1532, 686 01 , Uherské Hradiště
Kontakt na společnost tel: +420 576 03 2087
e-mail: studium@flkr.utb.cz
web: www.flkr.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikla k 1. 9. 2009 a je její nejmladší fakultou. Navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti, jež náležel pod Fakultu technologickou. V současné době nabízí FLKŘ studium v těchto akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech: Studijní program Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik (i kombinovaná forma studia), studijní program Ochrana obyvatelstva, studijní obor Ochrana obyvatelstva a studijní program Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik. Ve své vědecko výzkumné činnosti se FLKŘ zaměřuje na oblasti logistiky, logistického zabezpečování mimořádných a krizových situací a krizovým řízením. Snahou fakulty je neustále zkvalitňovat výuku studijních programů a oborů tak, aby její absolventi byli co nejvíce konkurenceschopní na trhu práce.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekonomie

181 500 Kč
1. BBA program
London International Graduate School
externí, bakalářské
Praha 4
2. Business Administration
University of New York in Prague
denní, bakalářské
Praha 2
3. Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
denní, magisterské
Plzeň
4. Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
0 Kč
5. MSc v oboru Ekonomika a management
BIBS – vysoká škola
dálkové, magisterské
Brno
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.048s
design: widegrafik.