Ekonomická informatika

Studium nabízí Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Studium nabízí 3 roky
Lokalita studia Osvobození 699, 686 04, Kunovice
Kontakt Infolinka
mobil: +420606301224
e-mail: epi@edukomplex.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent ovládá moderní programovací jazyky v procedurální a objektové paradigma. Na základě získaných znalostí ovládá instalaci operačních a uživatelských systémů; v souvislosti s tím ovládá problematiku virtualizace. Umí pracovat s relačními i objektově orientovanými databázovými systémy. Ovládá principy softwarového inženýrství při plánování a realizaci konkrétních projektů. Jepřipraven tvořit ekonomický a informační software, řídit malé firemní týmy. Je seznámen s principy moderních pevných, bezdrátových i mobilních počítavých sítí. Je v kontaktu s předními firmami zajištujícími návrh a realizaci špičkových počítačových sítí založených na bázi optických komunikačních prostředků. Disponuje znalostmi o možnostech uplatnění sítí v internetové telefonii, videokonferencích a dalších náročných aplikacích. Ovládá současně používané internetové a intranetové technologie. Umí využívat aplikační programové rozhraní třetích stran. Je seznámen s postupným vývojem stávajících podnikových informačních systémů. Dokáže doplňovat nebo modifikovat moduly ERP systému zaváděného ve firmě dle konkrétních požadavků. Uplatňuje filosofii business inteligence, využití databázových systémů a dalších technologií souvisejících s efektivním ukládáním a vyhledáváním dat.Student je obeznámen s aktuální problematikou zavádění ICT technologií do všech oblastí státní správy a samosprávy, dokáže pracovat na digitalizaci a archivaci dokumentů (E-Justice), umí se podílet na informatizaci samospráv ( podíl na návrhu různých varovných informačních systémů). Dokáže uplatnit metody a prostředky vedoucí k zajištění ochrany dat, a další.

Absolvováním oboru Ekonomická informatika absolvent získá teoretické znalosti i odborné dovednosti pro přímou aplikaci v podnikové praxi. Je schopen aplikovat znalosti z ekonomických předmětů pro řízení určitých útvarů, společně se znalostí informačního systému vhodného pro řízení různých datových agend. Právě skloubení ekonomiky a informatiky dává studentovi dobré předpoklady pro uplatnění v útvarech zaměřených na analytickou část řízení s vyhodnocováním nebo předpovídáním dalších trendů vývoje.

Student po absolvování studia daného oboru bude schopen:

Pracovat v týmu pro návrh a implementaci informačního systému podniku. Určovat požadavky na ICT technologie na všech stupních řízeních firmy. Díky znalostem ERP systémů doplňovat nebo modifikovat stávající moduly informačního systému. Podílet se na zavádění informačních systémů ve státní správě a samosprávě. Uplatňovat filosofii business inteligence , využití databázových systémů a dalších technologií souvisejících s efektivním ukládáním a dolování dat. Podporovat všechny formy elektronického obchodování a elektronického bankovnictví a dalších forem uplatnění ICT technologií a IS/IT. Absolventi se uplatní ve funkcích analytik – programátor, správce aplikací, administrátor databází, správce počítačových sítí. Naleznou uplatnění především jako specialisté na využívání výpočetní techniky a moderních informačních systémů a technologií, informatik, uživatel informačních systémů v oblasti ekonomické, informační, výrobní či řídící stránky organizace, organizační pracovník. Vyjmenované funkce a zařazení nalezne rovněž tak u státní správy a samosprávy (e-Government, e-obec, …), jakož i u speciálních rezortních a dalších informačních systémů.

Detail školy

Organizátor studia Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Osvobození 699, 686 04 , Kunovice
Kontakt na společnost tel: 00420 606301224
Fax: 572 548 788
e-mail: epi@edukomplex.cz
web: www.edukomplex.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Soukromá vysoká škola, která nabízí možnost studia oborů Management a marketing zahraničního obchodu, Finance a daně, Ekonomická informatika a Elektronické počítače. Studovat lze denní nebo dálkovou formou na pracovištích v Kunovicích, Kroměříži nebo Hodoníně.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Finanční management

1. Finanční kontrola
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, inženýrské
Zlín
2. Ekonomická informatika
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
dálkové, bakalářské
Kunovice
3. MBA Ekonomika a finanční management

e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
4. Ekonomická informatika
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
denní, bakalářské
Kunovice
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.036s
design: widegrafik.