Management a marketing zahraničního obchodu

Studium nabízí Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Studium nabízí 3 roky
Lokalita studia Osvobození 699, 68604, Kunovice
Kontakt Infolinka
mobil: +420606301224
e-mail: epi@edukomplex.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent studijního oboru Management a marketing zahraničního obchodu získá studiem jednotlivých studijních předmětů výstupní všeobecné, odborné a speciální znalosti a dovednosti. V průběhu studia jsou u studenta cíleně budovány kompetence, které potřebuje pro práci s malými a středními týmy, při řízení podnikových činností a při práci v institucích veřejné správy. Absolvent disponuje kvalitními znalostmi a dovednostmi v oblasti plánování a realizace manažerských, ekonomických, marketingových činností, v oblasti aplikace práva a bezpečnosti práce. Je schopen spolupracovat se zahraničními partnery a organizovat zahraniční obchodní operace. Ve své práci dikáže efektivně využívat informační zdroje a ICT. Je připraven působit v oblasti finančních operací na domácích i zahraničních trzích v rozsahu nutném pro zabezpečení obchodní činnosti zaměstnavatele. Získá kompetence strategického myšlení a strategického řízení podniku. Absolvent si vybuduje kompetence vedení administrativy, je schopen realizovat projekty a tyto projekty obhájit. Dovede se samostatně učit a řídit svůj rozvoj v rámci svého celoživotního učení. Může pracovat jako pracovník útvaru marketingu, zabezpečovat mezinárodní marketing ve firmě, pracovat v multinacionálních korporacích, působit v obchodních institucích, v institucích celní správy, v útvarech zásobování, kontroly, odbytu, pracovat v útvarech logistiky a v institucích veřejné správy. Absolvent je schopen pokračovat ve studiu druhého stupně vysokoškolského vzdělání podle zákona č. 111/1998 Sb.

Www stránka www.edukomplex.cz

Detail školy

Organizátor studia Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Osvobození 699, 686 04 , Kunovice
Kontakt na společnost tel: 00420 606301224
Fax: 572 548 788
e-mail: epi@edukomplex.cz
web: www.edukomplex.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Soukromá vysoká škola, která nabízí možnost studia oborů Management a marketing zahraničního obchodu, Finance a daně, Ekonomická informatika a Elektronické počítače. Studovat lze denní nebo dálkovou formou na pracovištích v Kunovicích, Kroměříži nebo Hodoníně.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Management

top
107 690 Kč
1. MBA Management, organizace a řízení
Business Institut EDU a.s.
e-learning, MBA
Praha
top
2. MBA Corporate Management
European School of Business & Management SE
e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
top
3. MBA Executive Management
European School of Business & Management SE
e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
top
88 000 Kč
4. MBA Management a leadership
Cambridge Business School s.r.o.
dálkové, MBA
Praha
top
29 040 Kč
5. Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
externí, kvalifikační
Praha
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.039s
design: widegrafik.