Finance a daně

Studium nabízí Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Studium nabízí 3 roky
Lokalita studia Osvobození 699, 68604, Kunovice
Kontakt Infolinka
mobil: +420606301224
e-mail: epi@edukomplex.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent studijního oboru Finance a daně získá teoretické znalosti a dovednosti, které jsou definovány u jednotlivých studijních předmětů. Cíleně jsou u absolventa vybudovány kompetence, které potřebuje pro práci s malými a středními týmy při jejich řízení, při řízení podnikových činností, při práci v institucích veřejné správy. Absolvent disponuje kvalitními znalostmi a dovednostmi v oblasti ekonomických a finančních činností, v oblasti daní a účetnictví, v bankovnictví a pojišťovnictví a také v oblasti finančních trhů a burzovnictví. Jeho jazyková vybavenost mu umožňuje spolupracovat se zahraničními partnery a organizovat a realizovat obchodní jednání s nimi. Nedílnou součástí profilu absolventa je schopnost analytického myšlení a racionální úsudek. Absolvent je schopen své teoretické poznatky aplikovat v praxi. V souladu s etikou podnikání je schopen zpracovávat ekonomické projekty a ty úspěšně obhájit a následně řídit. Může pracovat na ekonomických, finančních a účetních pozicích výrobních a obchodních společností, v institucích veřejné správy jako jsou finanční a celní úřady, orgány činné v trestním řízení, v bankovním a pojišťovacím sektoru. Možné uplatnění absolventů naleznou v oblasti auditu a daňového poradenství. Absolvent může podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná. Absolvent získá kompetence samostatné tvůrčí práce, sledovat odbornou literaturu včetně zahraniční, interpretovat a aplikovat výsledky běžných výzkumů.

Www stránka www.edukomplex.cz

Detail školy

Organizátor studia Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Osvobození 699, 686 04 , Kunovice
Kontakt na společnost tel: 00420 606301224
Fax: 572 548 788
e-mail: epi@edukomplex.cz
web: www.edukomplex.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Soukromá vysoká škola, která nabízí možnost studia oborů Management a marketing zahraničního obchodu, Finance a daně, Ekonomická informatika a Elektronické počítače. Studovat lze denní nebo dálkovou formou na pracovištích v Kunovicích, Kroměříži nebo Hodoníně.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Finanční management

107 690 Kč
1. MBA Řídicí a kontrolní systém, interní audit
Business Institut EDU a.s.
e-learning, MBA
Praha
2. Ekonomická informatika
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
dálkové, bakalářské
Kunovice
16 500 Kč
3. 37-42-M/001 Logistické a finanční služby
Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o.
denní, čtvrtletní
Brno
4. Finance a daně
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
dálkové, bakalářské
Kunovice
5. Master of Business Administration
Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně
externí, MBA
Brno
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.071s
design: widegrafik.