Ekonomická informatika

Studium nabízí Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Studium nabízí 3 roky
Lokalita studia Osvobození 699, 68604, Kunovice
Kontakt Infolinka
mobil: +420606301224
e-mail: epi@edukomplex.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent ovládá moderní programovací jazyky v procedurální a objektové paradigma. Na základě získaných znalostí ovládá instalaci operačních a uživatelských systémů; v souvislosti s tím ovládá problematiku virtualizace. Umí pracovat s relačními i objektově orientovanými databázovými systémy. Ovládá principy softwarového inženýrství při plánování a realizaci konkrétních projektů. Jepřipraven tvořit ekonomický a informační software, řídit malé firemní týmy. Je seznámen s principy moderních pevných, bezdrátových i mobilních počítavých sítí. Je v kontaktu s předními firmami zajištujícími návrh a realizaci špičkových počítačových sítí založených na bázi optických komunikačních prostředků. Disponuje znalostmi o možnostech uplatnění sítí v internetové telefonii, videokonferencích a dalších náročných aplikacích. Ovládá současně používané internetové a intranetové technologie. Umí využívat aplikační programové rozhraní třetích stran. Je seznámen s postupným vývojem stávajících podnikových informačních systémů. Dokáže doplňovat nebo modifikovat moduly ERP systému zaváděného ve firmě dle konkrétních požadavků. Uplatňuje filosofii business inteligence, využití databázových systémů a dalších technologií souvisejících s efektivním ukládáním a vyhledáváním dat.Student je obeznámen s aktuální problematikou zavádění ICT technologií do všech oblastí státní správy a samosprávy, dokáže pracovat na digitalizaci a archivaci dokumentů (E-Justice), umí se podílet na informatizaci samospráv ( podíl na návrhu různých varovných informačních systémů). Dokáže uplatnit metody a prostředky vedoucí k zajištění ochrany dat, a další.

Absolvováním oboru Ekonomická informatika absolvent získá teoretické znalosti i odborné dovednosti pro přímou aplikaci v podnikové praxi. Je schopen aplikovat znalosti z ekonomických předmětů pro řízení určitých útvarů, společně se znalostí informačního systému vhodného pro řízení různých datových agend. Právě skloubení ekonomiky a informatiky dává studentovi dobré předpoklady pro uplatnění v útvarech zaměřených na analytickou část řízení s vyhodnocováním nebo předpovídáním dalších trendů vývoje.

Detail školy

Organizátor studia Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Osvobození 699, 686 04 , Kunovice
Kontakt na společnost tel: 00420 606301224
Fax: 572 548 788
e-mail: epi@edukomplex.cz
web: www.edukomplex.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Soukromá vysoká škola, která nabízí možnost studia oborů Management a marketing zahraničního obchodu, Finance a daně, Ekonomická informatika a Elektronické počítače. Studovat lze denní nebo dálkovou formou na pracovištích v Kunovicích, Kroměříži nebo Hodoníně.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Finanční management

79 Kč
1. Studium MBA na VP institutu
VP Institut
e-learning, MBA
Praha
520 000 Kč
2. MBA ( Master of business administration)
The Open University Business School (Open Management Int.)
externí, MBA
Vzhledem k dálkové formě je možné studovat v celé ČR, ale i v zahraničí !
0 Kč
3. Business Administration
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
denní, bakalářské
Praha
4. BA (Hons) Applied Accounting & Business Finance
Prague College
denní, bakalářské
Praha 2 - Vinohrady
12 705 €
5. Mezinárdoní MBA studium - General Management
Institut pro průmyslový a finanční management (IPFM)
dálkové, MBA
Praha 1
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.041s
design: widegrafik.