Elektronické počítače

Studium nabízí Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Studium nabízí 3 roky
Lokalita studia Osvobození 699, 68604, Kunovice
Kontakt Infolinka
mobil: +420606301224
e-mail: epi@edukomplex.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent ovládá moderní programovací jazyky v procedurální a objektové paradigma. Na základě získaných znalostí ovládá instalaci operačních a uživatelských systémů; v souvislosti s tím ovládá problematiku virtualizace. Umí pracovat s relačními i objektově orientovanými databázovými systémy. Ovládá principy softwarového inženýrství při plánování a realizaci konkrétních projektů. Je připraven tvořit ekonomický a informační software, řídit malé firemní týmy. Absolvent je seznámen se základními principy 2D a 3D grafických systémů. Ovládá převody mezi různými grafickými systémy. Umí využívat algoritmy ztrátové i bezztrátové komprese multimediálních typů dat. Při své práci dovede plně uplatňovat moderní technologie v oblasti rozvoje mikroprocesorové techniky (jedno a více jádrových mikroprocesorů), sběrnicových systémů, grafických karet, různých typů interface a dalších prvků. Je schopen realizovat návrh plošného spoje a zná podmínky pro výrobu plošného spoje. Je schopen simulovat hardwarový návrh na počítači a vypracovat dokumentaci. Je seznámen s principy moderních pevných, bezdrátových i mobilních počítavých sítí. Je v kontaktu s předními firmami zajištujícími návrh a realizaci špičkových počítačových sítí založených na bázi optických komunikačních prostředků. Disponuje znalostmi o možnostech uplatnění sítí v internetové telefonii, videokonferencích a dalších náročných aplikacích. Ovládá současně používané internetové a intranetové technologie. Umí využívat aplikační programové rozhraní třetích stran.

Absolvováním studijního oboru Elektronické počítače absolvent získá teoretické znalosti a odborné dovednosti jakož i plné kompetence pro tento obor. Student je schopen samostatně reagovat na zadání praxe a nalézt příslušné řešení zadaného problému. Během studií vedle nezbytných znalostí a schopností dovede individuálně získávat nové poznatky jak ze svého oboru tak i z předních domácích i zahraničních IT firem, disponujících nejmodernějšími technologiemi současné doby. Automaticky se předpokládá, že využití znalostí a dovedností v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru se opírá o osvojenou zpravidla cizojazyčnou odbornou terminologii. Tento obor svou rychlou změnou informací vyžaduje právě tuto schopnost absolventa. Představu o změnách v oboru získá absolvent již během praxe, která je mu dobrou průpravou do dalšího zaměstnání.

Absolventi se uplatní ve funkcích analytik – programátor, správce webových informačních systémů, administrátor databází, správce počítačových sítí. Absolventi naleznou uplatnění především jako specialista na využívání výpočetní techniky, moderních informačních systémů, výrobní či řídící stránky organizace, pracovník na výrobu technické dokumentace s využitím grafických nástrojů, pracovník při výrobě a testování hardwarových komponent počítače.

Detail školy

Organizátor studia Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Adresa sídla školy Osvobození 699, 686 04 , Kunovice
Kontakt na společnost tel: 00420 606301224
Fax: 572 548 788
e-mail: epi@edukomplex.cz
web: www.edukomplex.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Soukromá vysoká škola, která nabízí možnost studia oborů Management a marketing zahraničního obchodu, Finance a daně, Ekonomická informatika a Elektronické počítače. Studovat lze denní nebo dálkovou formou na pracovištích v Kunovicích, Kroměříži nebo Hodoníně.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Informační systémy

0 Kč
1. Informační a řídicí technologie
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
2. Informatika
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, doktorandské
Opava
3. Aplikovaná informatika (kombinovaná forma)
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
4. Systémové inženýrství a informatika, obor Informační management
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
denní, bakalářské
Plzeň
5. BSc (Hons) Computing
Prague College
denní, bakalářské
Praha 2 - Vinohrady
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.037s
design: widegrafik.