Žurnalistika

Studium nabízí Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Studium nabízí 6 semestrů
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Lokalita studia Joštova 10, 60200, Brno
Kontakt Ing. Pavlína Brabcová
e-mail: pavlina.brabcova@gmail.com
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi získávají kvalitní a dostatečné znalosti a kompetence pro působení prakticky kdekoli v oblasti komunikace a médií, naleznou tak uplatnění ve státním, veřejném i soukromém sektoru. Mohou působit jako žurnalisté v tištěných, elektronických i on-line médiích, tvůrčí pracovníci, specialisté v programových a dramaturgických oděleních, na místech vedoucích pracovníků různých typů mediálních organizací, v analyticky a výzkumně zaměřených institucích, v nakladatelstvích a reklamních agenturách. Studium jim umožňuje pracovat v oblasti public relations jako tiskový mluvčí či mediální poradce.

Www stránka www.medzur.fss.muni.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Adresa sídla školy Joštova 10, 60200, Brno
Kontakt na společnost tel: 549491911
e-mail: info@fss.muni.cz
web: fss.muni.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Fakulta sociálních studií (FSS) vznikla v roce 1998 jako samostatná fakulta Masarykovy univerzity. Samostatnost fakulty orientované na sociální vědy je vyústěním dlouholeté existence některých oborů na Filozofické fakultě, kde byla již v roce 1921 zřízena katedra sociologie – dnes jedno z nejstarších pracovišť svého druhu v Evropě. V roce 2005 se fakulta přestěhovala do nově rekonstruované budovy na Joštově ulici, která nabízí studentům výborné podmínky: moderně řešenou knihovnu s velmi kvalitním fondem zahraničních publikací, dostatečný počet osobních počítačů v počítačových pracovnách, specializovaná DTP studia a multimediální pracovny. Součástí fakulty je i několik místností studentského klubu. Místem vzájemného setkávání a diskusí je prosklená atriová hala, udivující svým prostorovým a architektonickým řešením. Fakulta sociálních studií se zabývá širokým spektrem výzkumné a vývojové činnosti v řadě oborů, které korespondují s obory zde akreditovanými a vyučovanými. Jedná se o základní i aplikovaný výzkum týkající se například rodiny a mladé generace, utváření osobnosti v procesu socializace a individuace, reprodukčních procesů a sociální reprodukce, marginalizovaných skupin, chudoby, nezaměstnanosti, etnicity, politických systémů a situace v České republice i evropském prostoru, mediálních analýz i environmentální problematiky. Výzkumná činnost je finančně podporována řadou domácích i zahraničních grantových agentur a dalších institucí a je realizována v rámci domácí i zahraniční spolupráce. Fakulta se neustále dynamicky rozvíjí a v současné době se zaměřuje na výuku v oborech sociologie, politologie, psychologie, sociální politiky a sociální práce, mediálních studií a žurnalistiky, environmentálních studií, mezinárodních vztahů, evropských studií a nově také genderových studií, sociální antropologie a bezpečnostních a strategických studií. Její snahou je spojovat pedagogické aktivity s vlastním výzkumem, který je prováděn jak na katedrách, tak také na několika výzkumných institutech, jež jsou součástí fakulty. Výuka na FSS je tak permanentně obohacována o nejnovější poznatky základního i aplikovaného sociálně-vědního výzkumu. Fakulta sociálních studií zaznamenává od svého vzniku o studium obrovský zájem, neboť studium sociálních věd skýtá jedinečnou příležitost zkoumat dosud nezmapované sociální a politické změny, jakož i individuální adaptace v dnešním složitém světě. Kromě rozsáhlé spolupráce se zahraničními pracovišti v rámci výzkumu se fakulta internacionalizuje i v oblasti výuky. V současnosti nabízí dva magisterské obory vyučované v angličtině (European Politics a Sociology) a také studium v angličtině ve všech doktorských programech. Nedílnou součástí výuky jsou i další kurzy vyučované v angličtině, většinou z nabídky zahraničních přednášejících. Od akademického roku 2001/2002 je fakulta zapojena také do konceptu celoživotního vzdělávání. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění v řadě profesí od státní správy, servisní a poradenské činnosti, výzkumných a analytických pracovišť, vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách až po aparáty politických stran, novinářskou profesi či půdu mezinárodních organizací.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Žurnalistika

1. Professional Communication & Public Relations
University of New York in Prague
externí, magisterské
Praha 2
55 000 Kč
2. Literární tvorba se specializacemi Tvůrčí psaní - Spisovatel nebo…
Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r…
denní, magisterské
Praha 4
0 Kč
3. Jazyková a literární kultura
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
32 000 Kč
4. Publicistika
Vyšší odborná škola publicistiky
denní, bakalářské
Praha 1
356 950 Kč
5. MBA Marketing a komunikace
London International Graduate School
externí, MBA
Praha 4
© 2023 Všechna práva vyhrazena, 0.033s
design: widegrafik.