Technologická zařízení

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika oboru: Obor se zaměřuje na technologie a zpracování kovových a polymerních materiálů, včetně navrhování strojů, zařízení a nástrojů pro dané aplikace. Důraz je kladen na využití výpočetní techniky pro návrh a dimenzování výrobků z kovových a polymerních materiálů.

Profilující předměty: Technické prostředky automatizace, Procesní inženýrství, Konstrukce forem, Stavba strojů a zařízení, Aplikace výpočetních metod, Zpracovatelské inženýrství polymerů a kompozitů, Elektrotechnika a průmyslová elektronika. Navrhování a dimenzování výrobků. Procesy při zpracování polymerů. Řízení jakosti. Aplikovaná reologie.

Uplatnění absolventů: Studium je značně interdisciplinární. Absolventi se uplatňují v celé řadě průmyslových odvětví jako technologové ve firmách spotřebního a strojírenského průmyslu, v konstrukčních a projektových kancelářích, jako procesní a vývojoví inženýři, nebo na pozicích řízení jakosti v plastikářské či strojírenské výrobě.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Procesní inženýrství
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Strojírenství

0 Kč
1. Provozní technika
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
dálkové, nadstavbové
Brno
2. Mechanizace a služby - výpočetní technika a automatizace…
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková…
denní, čtvrtletní
České Budějovice
0 Kč
3. Provozní technika
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, nadstavbové
Brno
4. Technologická zařízení
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dálkové, bakalářské
Zlín
5. Technologická zařízení
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.152s
design: widegrafik.