Chemie a technologie potravin, specializace: Technologie mléka a mléčných výrobků

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika specializace: Mléko a mléčné výrobky představují součást potravy člověka již několik tisíc let. Mléko je významným zdrojem živin, vápníku, laktózy, bílkovin, minerálních látek a vitamínů, což z něj dělá téměř dokonalou potravinu. Po snížení spotřeby v 90. letech dochází v současnosti opět k obnovení zájmu spotřebitelů zejména o výrobky s vyšší užitnou hodnotou, jakými jsou například sýry. Obor seznamuje studenty s technologií výroby jednotlivých druhů potravin, zejména mléka a mléčných výrobků, s kontrolou a hodnocením jejich jakosti a skladováním. Velmi důležité jsou legislativní aspekty výroby potravin, jejich uvádění do oběhu, management potravinářských provozů a marketingová činnost související s distribucí potravin. Praktická výuka této specializace je realizována v mlékárenských provozech.

Profilující předměty: Technologie mléka a mléčných výrobků, Mlékárenská technika, Analýza potravin, Potravinářské technologie a biotechnologie, Potravinářská mikrobiologie, Základy senzorické analýzy potravin, Výživa člověka, Legislativa v potravinářství, Základy managementu, Základy ekonomiky podniku.

Uplatnění absolventů: Absolventi se uplatní především v technických a kontrolních funkcích výrobních podniků mlékárenského průmyslu, v obchodních organizacích a státní správě. Získají předpoklady pro řízení a kontrolu technologických procesů ve výrobě mléka a mléčných výrobků a uplatní se i v zemědělské prvovýrobě a při vývoji a výrobě nových výrobků. Absolventi budou připraveni podnikat v oblasti hromadného stravování, poradenství, v prosazování principů zdravé výživy i v ostatních službách.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Chemie a technologie potravin
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Mikrobiologie

1. program Biologie, obor Biomedicínská laboratorní technika
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
2. Chemie a technologie potravin, specializace: Technologie mléka a…
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dálkové, bakalářské
Zlín
3. Technologie a řízení v gastronomii
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dálkové, bakalářské
Zlín
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.036s
design: widegrafik.