Technologie a řízení v gastronomii

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika oboru: Ten kdo viděl britský sitcom Hotýlek, asi už ví, jak se hotely vést nemají. Po absolvování našeho oboru tyto problémy jistě mít nebudete. Obor je koncipován tak, aby pokryl celé spektrum problematiky hotelnictví, provozu gastronomických zařízení a turismu. Studenti se seznámí s činností cestovních agentur, provozem hotelů a restauračních zařízení, jejich managementem a marketingem a budou dobře připraveni na nová legislativní opatření. Studium poskytne vědomosti z oblasti společenské výchovy, hygieny, estetiky i sociální psychologie. V gastronomické oblasti se seznámí se světovou gastronomií, ale i s tradičními pokrmy a potravinami. Nahlédnou do speciální a molekulární gastronomie a získají široký rozhled v oblasti fyziologie, mikrobiologie a analýzy potravin. Velká část přednášek je věnována biopotravinám.

Profilující předměty: Gastronomické technologie, Marketing v gastronomii a cestovním ruchu, Technologická zařízení ve stravovacích službách, Technika obsluhy a služeb, Potravinářská technologie a biotechnologie, Cestovní ruch.

Uplatnění absolventů: Absolventi se uplatní při řízení a provozu hotelů, ubytovacích a gastronomických zařízení, v cestovních kancelářích a agenturách, turistických informačních centrech, v oblasti konzultace poskytování služeb, ale také při organizaci výstav a kongresů. Kromě toho mohou po doplnění pedagogického studia pracovat jako učitelé odborných praktických předmětů. Možným zaměstnavatelem jsou i orgány státu, jejichž činnost se týká regionálního rozvoje. Možnosti uplatnění pro absolventy jsou tedy velmi široké a perspektivní.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Chemie a technologie potravin
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemická technologie

0 Kč
1. Nanotechnologie
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
denní, bakalářské
Ostrava-Poruba
0 Kč
2. Biotechnologie
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
3. Chemie a technologie materiálů, specializace Polymerní materiály a…
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dálkové, bakalářské
Zlín
0 Kč
4. Spotřební chemie
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
5. Chemie a technologie potravin, specializace: Biotechnologie
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.037s
design: widegrafik.