Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika oboru: Kosmetický průmysl se v současnosti prudce rozvíjí a z pohledu tržeb je celosvětově na třetím místě za průmyslem farmaceutickým a automobilovým. Měnící se životní styl, který se orientuje na vzhled člověka je zárukou rozvoje kosmetického průmyslu i v budoucnosti. Velký rozmach zaznamenává i produkce a distribuce tukařských výrobků, produktů bytové chemie a autokosmetiky. Fakulta technologická je první a jediná vysokoškolská instituce v České republice, která má akreditovaný bakalářský a návazný magisterský obor zaměřený na kosmetiku. Studium se zaměřuje na získání uceleného vzdělání v přírodovědných oborech, ale i na širokou oblast medicíny, múzických předmětů, ekonomie, potravin a kosmetiky. Součástí je i praktická výuka v kosmetických provozech.

Profilující předměty: Kosmetické přísady a prostředky, Estetika, Styling, Dermatologie, Anatomie a fyziologie, Reologie potravin a kosmetických prostředků, Výživa člověka, Senzorická analýza, Potravinářské technologie a biotechnologie, Výrobky spotřební chemie, Mikrobiologie, Základy balení výrobků.

Uplatnění absolventů: Propojení oboru se základními potravinářskými technologiemi a oblastí racionální výživy rozšiřuje f lexibilitu absolventů, kteří se tak uplatňují v oblastech vývoje, výroby, distribuce a hodnocení kosmetických a hygienických přípravků, včetně biokosmetiky, ve státní správě při jejich schvalování a hodnocení, ve specializovaných firmách poskytujících služby a konzultace při zavádění nových výrobků, v kosmetické péči a poradenství, ve společnostech zabývajících se výrobou, prodejem a distribucí produktů bytové chemie, autokosmetiky apod.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Chemie a technologie potravin
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemická technologie

1. Chemie a technologie potravin, specializace: Biotechnologie
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
0 Kč
2. Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
0 Kč
3. Biotechnologie
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
4. Polymerní materiály a technologie
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
5. Polymerní materiály a technologie, specializace Komunikace v…
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.042s
design: widegrafik.