Chemie a technologie potravin

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika oboru: O významu zdravé výživy v životě současného člověka dnes již nikdo nepochybuje. Čím dál víc si uvědomujeme důležitost čistého prostředí a zdravých potravin bez zbytečných „éček“, konzervantů a umělých přísad. Potraviny jsou důležitou součástí zdravého životního stylu. Odborníci v této oblasti jsou dnes stále více žádaní a obor Chemie a technologie potravin vychází tomuto požadavku trhu vstříc. Obor se zaměřuje na podstatu výroby různých druhů nápojů a potravin, analýzu složení a hodnocení jejich jakosti a zdravotní nezávadnosti. Studenti se seznámí s legislativou výroby, managementem potravinářských provozů i marketingem souvisejícím s výrobou a distribucí potravin. Z technologie potravin lze získat i doktorát.

Profilující předměty: Potravinářské technologie a biotechnologie, Chemie potravin, Analýza potravin, Potravinářská mikrobiologie, Základy senzorické analýzy potravin, Výživa člověka, Legislativa v potravinářství, Základy managementu, Základy ekonomiky podniku.

Uplatnění absolventů: Absolventi se uplatní jako odborníci pro řízení a kontrolu technických procesů ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu na úrovni středního a vyššího managementu, ale i v kontrolních a inspekčních institucích, poradenské sféře, provozech hromadného stravování, obchodních organizacích, službách a státní správě (laboratoře státního dozoru potravin). Stanou se odborníky na řízení hygienických podmínek při výrobě a získají předpoklady k aplikaci principů zdravé výživy při vývoji a marketingu nových nebo upravených výrobků. Jsou seznámeni s legislativními aspekty výroby, distribuce a kontroly potravin.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Chemie a technologie potravin
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemická technologie

1. Technologická zařízení
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dálkové, bakalářské
Zlín
2. Technologická zařízení
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
3. Polymerní materiály a technologie, specializace Medicínské a…
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
4. Chemie a technologie potravin
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
5. Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.045s
design: widegrafik.