Chemie a technologie potravin

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika oboru: O významu zdravé výživy v životě současného člověka dnes již nikdo nepochybuje. Čím dál víc si uvědomujeme důležitost čistého prostředí a zdravých potravin bez zbytečných „éček“, konzervantů a umělých přísad. Potraviny jsou důležitou součástí zdravého životního stylu. Odborníci v této oblasti jsou dnes stále více žádaní a obor Chemie a technologie potravin vychází tomuto požadavku trhu vstříc. Obor se zaměřuje na podstatu výroby různých druhů nápojů a potravin, analýzu složení a hodnocení jejich jakosti a zdravotní nezávadnosti. Studenti se seznámí s legislativou výroby, managementem potravinářských provozů i marketingem souvisejícím s výrobou a distribucí potravin. Z technologie potravin lze získat i doktorát.

Profilující předměty: Potravinářské technologie a biotechnologie, Chemie potravin, Analýza potravin, Potravinářská mikrobiologie, Základy senzorické analýzy potravin, Výživa člověka, Legislativa v potravinářství, Základy managementu, Základy ekonomiky podniku.

Uplatnění absolventů: Absolventi se uplatní jako odborníci pro řízení a kontrolu technických procesů ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu na úrovni středního a vyššího managementu, ale i v kontrolních a inspekčních institucích, poradenské sféře, provozech hromadného stravování, obchodních organizacích, službách a státní správě (laboratoře státního dozoru potravin). Stanou se odborníky na řízení hygienických podmínek při výrobě a získají předpoklady k aplikaci principů zdravé výživy při vývoji a marketingu nových nebo upravených výrobků. Jsou seznámeni s legislativními aspekty výroby, distribuce a kontroly potravin.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Chemie a technologie potravin
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemická technologie

1. Chemie a technologie potravin
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
2. Chemie a technologie potravin
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dálkové, bakalářské
Zlín
3. Technologie a řízení v gastronomii
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dálkové, bakalářské
Zlín
0 Kč
4. Spotřební chemie
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
50 000 Kč
5. MODERNÍ TECHNOLOGIE V POLYGRAFII
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
dálkové, kvalifikační
Pardubice
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.043s
design: widegrafik.