Chemie a technologie materiálů, specializace Polymerní materiály a technologie

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika oboru: Žijeme obklopeni umělými hmotami. Celý moderní průmysl se opírá o zpracování a aplikace plastů a kaučuku. Výrobky z polymerních materiálů jsou součástí obyčejných předmětů, jako jsou kartáčky na zuby, zimní bundy nebo čalounění v automobilech. Specializované plasty jsou součástí mnoha přístrojů a zařízení a neobejdeme se bez nich v žádném hospodářském odvětví. Polymery nabízejí obrovské možnosti a pro vědce jsou stále velkou výzvou. Obor se zaměřuje na studium jednotlivých polymerních materiálů, jejich vlastnosti, strukturu a možnosti jejich aplikace. Seznamuje se stroji a nástroji, které se při výrobě dílů z polymerních materiálů používají. Zvláštní pozornost věnuje celému životnímu cyklu polymerů, jejich biodegradabilitě, recyklaci a novým trendům a inovacím v této oblasti. Na Fakultě technologické se vyvíjí i vysoce specif ické polymery jako jsou nanokompozitní materiály, kapalné krystaly nebo inteligentní polymery, které umí citlivě reagovat na změny vnějších podmínek a proto se mohou využít např. v medicíně pro transport léčiv.

Profilující předměty: Aplikovaná makromolekulární chemie, Zpracovatelské inženýrství polymerů, Aplikovaná spektroskopie, Nekovové materiály, Přírodní polymery, Směsi polymerů, Konstrukce forem, Struktura a vlastnosti pevných látek.

Uplatnění absolventů: Syntetické polymery umožnily rozvoj velkých průmyslových odvětví jako je plastikářský průmysl, gumárenství, výroba syntetických vláken, průmysl fólií a obalů a průmysl nátěrových hmot. Používají se ve strojírenství, elektrotechnickém průmyslu, ale i při vývoji sportovní výstroje a v letectví. Absolventi oboru najdou široké uplatnění, protože všechny tyto průmyslové oblasti jsou neodmyslitelně spojeny s celým světovým hospodářstvím.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Chemie a technologie materiálů
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. 2802T010 Technická fyzikální chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
2. 2807T001 Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, magisterské
Pardubice
3. 2801T009 Technologie výroby a zpracování polymerů
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
4. 2807T015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
5. 2808T015 Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.047s
design: widegrafik.