Inženýrství ochrany životního prostředí

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika oboru: Obor se zaměřuje především na chemickou a chemicko-technologickou oblast ochrany životního prostředí, tj. na ochranu čistoty vody a ovzduší, odstraňování ekologických škod z půdy, geologii, hydrogeologii, sanační technologii nebo odpadové hospodářství, z něhož vychází výzkum zpracování pevných odpadů pro vývoj nových materiálů, jako jsou geopolymery, které nezatěžují životní prostředí. S tímto vývojem souvisí i testy biologické rozložitelnosti, které mají posoudit vliv lidské činnosti na okolní svět. Studium se zaměřuje i na vývoj biotechnologií, které využívají mikroorganismy schopné rozkládat cizorodé nebo toxické látky, a tím umožňují nejen vývoj nových biologicky rozložitelných materiálů, ale i využití některých bakteriálních a plísňových kultur pro cílené odstraňování toxických látek z životního prostředí.

Profilující předměty: Ochrana životního prostředí, Ochrana přírody a krajiny v ČR, Legislativa v ochraně životního prostředí, Základy ekologie, Toxikologie, Biochemie, Environmentální technologie.

Uplatnění absolventů: Rozmanitost uplatnění absolventů tohoto oboru je značná a není prakticky limitovaná, protože ochrana životního prostředí má v budoucnosti zcela zásadní význam. Studenti se mohou uplatnit v odděleních životního prostředí průmyslových a zemědělských f irem nebo jako ekologové a poradci ve státní správě a samosprávě (krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí, ve výzkumných a vzdělávacích institucích). Často se realizují také jako analytici a technologové v oborech souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Chemie a technologie materiálů
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. 2801T009 Technologie výroby a zpracování polymerů
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
2. 1403T001 Analytická chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
3. 2808T022 Organické povlaky a nátěrové hmoty
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
4. 1604T007 Ochrana životního prostředí
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
externí, magisterské
Pardubice
5. 2801T002 Chemická technologie papíru a celulózy
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, magisterské
Pardubice
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.036s
design: widegrafik.